15 49.0138 8.38624 arrow 0 bullet 1 4000 horizontal https://subiectiv.net 25 0 1
theme-sticky-logo-alt
Please assign a Header Menu.
https://subiectiv.net/wp-content/uploads/2020/09/HURDUZEU.jpg
Anunțuri

Patru posturi muncitori direct productivi O.S. Păltiniș, pe perioadă nedeterminată

1 tafist, la echipa de exploatare COD COR 834103

1 fasonator mecanic, la echipa de exploatare COD COR 621003

2 muncitori necalificați, la echipa de exploatare COD COR 921502

1 post de muncitor direct productiv la O.S. Teregova pe perioadă nedeterminată

muncitor necalificat, la echipa de exploatare COD COR 921502

1 post de muncitor direct productiv la O.S. Mehadia pe perioadă nedeterminată

fasonator mecanic, la echipa de exploatare COD COR 621003

3 posturi de muncitori direct productivi, la O.S. Berzasca, pe perioadă nedeterminată

1 sortator în depozitul final, COD COR 432106

1 fasonator mecanic, la echipa de exploatare COD COR 621003

muncitor necalificat, la echipa de exploatare COD COR 921502

1 post de muncitor direct productiv la O.S. Moldova Nouă pe perioadă nedeterminată

fasonator mecanic, la echipa de exploatare COD COR 621003

1 post de muncitor direct productiv la O.S. Anina pe perioadă nedeterminată

muncitor necalificat, la echipa de exploatare COD COR 921502

2 posturi de muncitor direct productiv la O.S. Bozovici pe perioadă nedeterminată

1 muncitor păstrăvar, Păstrăvăria Miniș, COD COR 622102

fasonator mecanic, în depozitul final COD COR 621003

3 posturi de muncitori direct productivi la O.S. Reșița, pe perioadă nedeterminată, în cadrul formației de drumuri forestiere

1 autogrederist

1 șofer tracăr

1 șofer cilindru

2 posturi de muncitori direct productivi la O.S. Văliug, pe perioadă nedeterminată,

muncitori necalificați la exploatare, COD COR 921502

2 posturi de muncitori direct productivi la O.S. Bocșa Montană, pe perioadă nedeterminată

1 muncitor necalificat, la echipa de exploatare COD COR 921502

1 ifonist, COD COR 834201

1 post de muncitor direct productiv la O.S. Bocșa Română, pe perioadă nedeterminată

sortator în depozitul final COD COR 432106

Condiții de participare

să fie cetățean român

să cunoască limba română, scris și vorbit

să fie absolvenți ai cursurilor de calificare specifice posturilor

să aibă vârsta de minim 18 ani

să fie apt din punct de vedere medical

aptitudini pentru executarea de lucrări în silvicultură

fără antecedente penale

Pentru postul de păstrăvar se va locui cu familia în locuința de serviciul din cadrul Păstrăvăriei Miniș.

Nota minimă pentru a fi admis este 5

Dosarele de concurs se vor depune la sediul ocoalelor silvice până la da te 01. 09. 2022, ora 16, și vor cuprinde:

cerere prin care solicită aprobarea conducătorului subunității pentru participarea la concurs

copie certificat calificare profesională/adeverință care să ateste studiile prevăzute lka condițiile de participare

copie după carnet de muncă sau adeverință vechime, dacă e cazul

certificat cazier judiciar, în original

copie act identitate

consimțământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate, respectiv că e aptă pentru angajare, că nu figurează cu boli cronice, psihice, cardiovasculare.

Director,

Ion Tabugan

În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
DISPUNE:

Art.1. – Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 22.08.2022 ora 14.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se transmit consilierilor locali, conform optiunii, pe semnatura acestora.

Art.4. Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
Anexa la Dispozitia nr. ………/16.08.2022

PROIECTUL ORDINII DE ZI a sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 22.08.2022

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 22.08.2022.

2.- Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată in data de 05.08.2022.

3.- Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr 98/28.04.2022 conform OG Nr.16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4.- Proiect de hotarare privind darea în folosință gratuită către Clubul Sportiv Scolar Caransebes a Stadionului situat in Balta Sarata, str Cernei din C.F. nr. 43328 Caransebes si CF nr. 43327 Caransebeș, proprietatea municipiului Caransebeș, domeniul public, pentru desfasurarea de activitati sportive.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotarare privind darea în folosință gratuită către Spitalul Municipal de Urgenta Caransebeș, a unor echipamente medicale furnizate prin Proiectul ,,Reablitarea, moderniarea si dezvoltarea activitatilor de ambulatoriu in specialitatea radiologie, imagistica medicala siTBC din Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes, pentru desfasurarea de activitati medicale.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.- Proiect de hotarare privind exprimarea acordului de principiu pentru dezlipirea unei suprafete de teren de maxim 5000 mp din cele 140 ha din CF nr. 33074 Caransebes , in vederea constituirii unui drept real de folosinta gratuita in favoarea Asociatiei de Dezvoltare ,,Baanatul Alpin Nedeia” in vederea implementarii proiectului de dezvoltare a zonei schiabile Nedeia.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7.- Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra unei parcele de terenul atribuit in Caransebes, zona Valea Cenchii, ca urmare a nedemararii lucrarilor de construire a locuintei si atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de teren cu destinatia construire locuinte pentru tineri, conform Legii nr.15/2003.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8- Proiect de hotarare privind organizarea Festivalului ,, Serbarile Cetatii” editia a XVII-a , în Parcul Teius din municipiul Caransebes , în perioada 15-18 septembrie 2022.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

9.- Proiect de hotarare privind acordarea Titlului de ,,Cetațean de Onoare” al municipiului Caransebeș, doamnei Călina Lavinia Maria.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

10.- Proiect de hotarare privind acordarea Titlului de ,,Cetațean de Onoare” al municipiului Caransebeș sportivului Armas Dorian.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

11.- Proiect de hotarare privind acordarea Titlului de ,,Cetațean de Onoare” al municipiului Caransebeș, domnului doctor Munteanu Eugen – Ovidiu.

Iniţiator: Consilier Local Corduneanu Marian

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

12.- Proiect de hotarare privind modificarea, completarea și actualizarea organigramei si modificarea statului de personal al Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebeș

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

Punctul 13. – Întrebări. Interpelari.

Punctul 14.- Diverse.

festival muzica oravita

În principal, evenimentul va fi găzduit, în principal, de Biserica Romano-Catolică „Înălțarea Sfintei Cruci” din Oravița, întrucât Teatrul se află în plin proces de renovare.

PROGRAM ZILELE MUZICII LA ORAVIȚA, ediția a XIII-a:

LUNI, 15 august, ora 19.00 – Biserica Romano-Catolică

  • Concert „Ave Maria”; interpretează Aura Twaroska (mezzo-soprană) și Manuela Iana Mihăilescu (pianistă)

MIERCURI, 17 august, ora 19.00 – Haus Fikl, Socolari

  • „Tinere talente în concert”. Ansamblul PERCUTISSIMO al Facultății de Muzică și Teatru – Universitatea de Vest Timișoara (Amelia Trifu, Patrick Cojerean și Bogdan Buică); ansamblu condus de percuționistul Doru Roman

VINERI, 19 august, ora 19.00 – Biserica Romano-Catolică

  • Recital la două piane și lansare de CD Duo „OXY MORE” (Elveția) – Philippe Boaron și Dinu Mihăilescu

DUMINICĂ, 21 august, ora 19.00 – „Pe deal la Marta”, str. Crinilor nr. 1bis, Oravița

  • Seară romantică cu „Duo Ristić” – acordeonistul Marko Ristić (Serbia) și violonista Laura Ristić Roman

JOI, 25 august, ora 19.00 – Biserica Romano-Catolică

  • Seară de muzică de cameră. Cvartete cu pian. Marian Tanau (SUA) – vioară, Dorin Matea (Elveția) – violă,  Alexandra Guțu – violoncel, Dragoș Mihăilescu – pian.

Organizator: Asociația Culturală „ArteORA”
Director festival: Manuela Iana Mihăilescu

Proiectul este cofinanțat de Consiliul Județean Caraș-Severin, împreună cu Primăria și Consiliul Local Oravița.

Intrarea este gratuită pe toată durata festivalului.

298472340 3187450361519820 403359492266604377 n

Circulația autovehiculelor se va desfășura având sens unic de deplasare pe ambele benzi de circulație pe următoarele tronsoane de drum:

  • în sensul de mers spre centru de la semafor poliție până la intersecția cu str. P. Andreescu prin cartierul Moroasa;
  • de la Bloc 800 – B-dul A. I. Cuza intersecție cu str. P. Maior în sensul de mers spre Govândari până la semafor poliție prin cartierul Luncă;
  • restul tronsoanelor de drum rămân cu circulație în dublu sens.

„Recomandăm locuitorilor din această zonă să nu parcheze pe Bulevardul Revoluției din Decembrie de la intersecția cu B-dul A. I. Cuza – zona OMV până la intersecția  cu P-ța T. Vuia  – zona Universitate.

În prezent B-dul. Republicii rămâne închis circulației autovehiculelor, iar intersecțiile Intim și Renk și legătura rutieră între str. Progresului și str. Țarcului rămân deschise, până la finalizarea lucrărilor.

În zona Pasajului Intim pe sensul de mers în sus se restricționează în continuare circulația autovehiculelor, inclusiv breteaua spre str. Timișoarei, iar circulația se va desfășura în dublu sens pe cealaltă bretea a pasajului. Intersecția de la Intim funcționează ca sens giratoriu.

Pentru asigurarea continuității serviciului de transport public local, datorită necesităților generate de lucrări la infrastructura de transport electric, traseul principal deviat în prezent pe B-dul. Muncii (B-dul. Republicii închis până la terminarea lucrărilor) va fi deservit în continuare suplimentar de un inel de circulație care se va desfășura cu același program de transport. De asemenea se înființează 3 stații noi de autobuz pentru îmbarcarea debarcarea călătorilor la mersul spre Govândari, astfel: la Universitate în față, respectiv înainte de intersecția B-dului A. I. Cuza cu străzile N. Titulescu și Al. Molizilor.

Pe măsura avansării lucrărilor în etapele următoare se vor extinde sau restrânge restricțiile, inclusiv modificările la programul de circulație al operatorului, urmând a fi comunicate în timp oportun.

Rugăm toți participanții la trafic să sporească atenția în aceste zone, aceștia fiind rugați să respecte semnificația indicatoarelor rutiere sau indicațiile ori semnalele polițistului rutier.

Excepție de la restricțiile impuse în aceste zone o fac autovehiculele executantului lucrării și cele cu regim de circulație prioritară când se deplasează în acțiuni de intervenții sau în misiuni care au caracter de urgență, care folosesc semnalele mijloacelor speciale de avertizare, luminoase și sonore

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat”.

 

aquacaras sediu

Subscrisa – SC Aquacaraș SA – cu sediul în Reșița, Piața Republici nr 7, județul Caraș-Severin, tel. 0255/21 24 58, fax 0255/21 44 21, înmatriculată la ORC J11/8312004, cod fiscal R16868757, contul nr. RO04RNCB2100000157700001, deschis la Banca Comercială -Reșița, reprezentată prin Filipescu Gheorghe, director general.

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație din cadrul SC Aquacaraș SA nr 18/06.06.2022 scoate la vânzare, prin licitație publică, cu strigare, următoarele autovehicule rutiere:

nr. înmatriculare denumire nr sasiu an fabricație

CS-03-PIB Autodesfundător canal Raba UUAT130011/9203 1989

CS-040RJT IMS ABAR131311A0411 1969

Vânzarea bunurilor identificate mai sus se face prin licitație publică deschisă, cu strigare, criteriul de atribuire fiind prețul cel mai mare

Licitația va avea loc în data de 18.08.2022, ora 10, la sediul SC Aquacaraș SA – Exploatarea Reșița, Str. Fântânilor nr. 1.

Ofertele se depun la registratura societății, Str. Fântânilor, nr. 1, în plic închis.

Data limită pentru depunerea ofertelor – 18.08.2022, ora 9.

Caietul de sarcini, anexele la caietul de sarcini și alte informații suplimentare se pot obține la sediul societății, Str. Fântânilor nr. 1 – Departamentul Comercial, persoană de contact Stănoiu Ștefan, tel. 0722.333.760 sau Busu Gheorghe, tel. 0722.333.741, începând cu data de 11.08.2022. în intervalul orar 10-14

SC Aquacaraș SA

director general

Filipescu Gheorghe

Dosarele de înscriere la examen/concurs se depun până la data de 31.08.2022 la sediul Direcției Silvice Caraș-Severin, intre orele 8,00-16,00 iar in zilele de vineri intre orele 8,00-14.00.

Condițiile generale si cele specifice de participare la examen/concurs, precum și tematica și bibliografia sunt disponibile atât la sediul Direcției Silvice Caras-Severin, cât și pe site-ul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva http://www.rosilva.ro/ Informare publica / Oportunitati angajare.

Informații suplimentare se pot obține de la compartimentul resurse umane de la Direcția Silvică Caraș-Severin, telefon 0255/220708.

Director,

Ing. Tabugan Ion

Două din cele patru proiecte depuse vor primi finanțare.

1. Modernizare și extindere trotuare în municipiul Caransebeș in valoare de 11,373,662.41 lei

Acesta include următoarele străzi:

– Calea Severinului

– Gării

– Cetății

– Traian Doda

– Romanilor

– Potocului

– Cpt. Iancu Temeș

– Poiana

– Traian

2. Modernizare străzi în municipiul Caransebeș – I in valoare de 13,626,337.59 lei

Acesta cuprinde străzile care nu sunt asfaltate sau acele străzi unde lucrările de introducere/schimbare a retelei de apa/canal au fost realizate:

– Vârful Pietrei

– Corneliu Baba

– I. C. Brătianu

– Pipirigul Mare

– Zăganului

– Valea Cenchii

– Râul Alb (Loturi tineri)

– Tudor Vladimirescu

– Țarinei (intre blocuri)

– Teiușului.

aquacaras sediu

Candidații care optează pentru aceste două posturi vor depune la sediul SC AQUACARAȘ SA, din Reșița, Strada Fântânilor, nr. 1 (Birou resurse umane-salarizare), până în data de 16 august 2022, ora 13, următoarele acte:

Scrisoare de intenție

CV

Copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii

Copiile diplomelor de studii

Copia carnetului de muncă sau adeverință care atestă vechimea în muncă și în specialitate

Carnet de serviciu eliberat de ANR, conform prevederilor legale

Certificat de capacitate

Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării recrutării, eliberată de medicul de familie a candidatului ori de către unitățile sanitare abilitate

Cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează

Actele prevăzute mai sus vor fi prezentate în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea

Descrierea postului:

Supraveghează și manevrează sistemele de comandă, mașinile și instalațiile existente

Verifică echipamentele de pe navă

Participă la activități de menținere a securității și siguranței navei

Se subordonează timonierului fluvial

Execută și menține ordinea și curățenia pe navă în timpul staționării și în marș

Supraveghează vizual și auditiv atât în timpul staționării cât și în timpul navigației a tuturor evenimentelor care apar la bord, raportând imediat superiorilor

Să cunoască bine nava pe care este îmbarcat

Participă la îmbarcarea și debarcarea pasagerilor, având grijă de aceștia

Cerințe:

Studii medii de profil

Abilități de colaborare și comunicare

Persoană conștiincioasă, dinamică, pozitivă și motivată

Bonusuri

Pachet salarial motivant

Mediu de lucru plăcut

DISPUNE:

Art.1. – Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 27.07.2022 ora 14.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se transmit consilierilor locali, conform optiunii, pe semnatura acestora.

Art.4. Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Anexa la Dispozitia nr. ………/21.07.2022

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 27.07.2022

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 27.07.2022.

2.- Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată in data de 13.07.2022.

3.- Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI pentru investitia ”Renovare energetică Internat Școlar, str. N. Popeea din Municipiul Caransebeș” si a indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investitii.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4.- Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economică, faza “SF/DALI”, pentru investiția ”Sistem integrat de mobilitate urbană durabilă în municipiul Caransebeș- Amenajarea pistelor pentru biciclete, modernizarea și optimizarea rețelei de transport în comun și a infrastructurii conexe”si a indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investitii.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza DALI pentru investitia “Renovare energetică Colegiul Național Traian Doda, Corp B -Școala Generală nr. 8 din Municipiul Caransebeș”si a indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investitii .

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.- Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economică pentru investitia, faza DALI ”Renovare energetică Liceul Tehnologic Decebal, Corp B – Școala Generală nr. 2 din Municipiul Caransebeș”si a indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investitii .

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7.- Proiect de hotarare privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului teren intravilan, categoria de folosință curți construcții, situat în municipiul Caransebeș și aflat în proprietatea municipiului Caransebeș, domeniul public, în suprafață de 7506 mp „Construire bazin de inot”.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8.- Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenulor atribuite in Caransebes, zona Valea Cenchii, ca urmare a nedemararii lucrarilor de construire a locuintei si atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de teren cu destinatia construire locuinte pentru tineri, conform Legii nr.15/2003.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

9.- Proiect de hotarare privind exercitarea dreptului de uz și servitute asupra suprafetei de 15 mp din parcela nr.cad 41749, inscrisa în CF 41749 Caransebes, proprietatea municipiului Caransebes, domeniul public,pentru ,,Amplasarea unei statii de reglare de sector pentru inlocuire conducte și bransamente, pe străzile Subdeal, Traian Doda, General Trapsa și Piața 21 Decembrie 1989, municipiul Caransebes”

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

10.- Proiect de hotarare privind unificarea terenurilor inscrise in CF nr. 44566 Caransebes ,nr.cad 44566 in suprafata de 1270 mp si in CF nr. 44568 Caransebes ,nr cad 44568 in suprafata de 187 mp, proprietatea municipiului Caransebes ,domeniul privat.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

11. – Prezentarea raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai prsoanelor cu handicap grav pe semestrul 1 al anului 2022.

Punctul 12. – Întrebări.Interpelari.

Punctul 13.- Diverse.

Urmare a dispozițiilor prezentei Decizii publicăm pe SITE-ul societății Anunțurile privind ocuparea prin concurs/ interviu a următoarelor posturi contractuale de execuție:

Operator tratare apă tehnologică/Muncitor necalificat

-Serviciul Tratarea Apei și Stații Pompare Reșița- 1 post

Mașinist la mașini pentru terasamente

-Serviciul Auto-Mecanizare Caransebeș- 1 post

Electrician -Serviciul Tratarea Apei și Stații Pompare Anina -1 post

Instalator

-Serviciul Rețele apă Reșița- 2 posturi

Electromecanic-Serviciul Tratarea Apei și Stații de Pompare Băile Herculane-1 post

Instalator/Muncitor necalificat

-Serviciul Rețele de Apă Anina-1 post

Instalator/Muncitor necalificat

-Serviciul Rețele de Canal Bocșa-1 post

Instalator/Muncitor necalificat

-Serviciul Rețele de Canal Băile-Herculane-1 post

Cititor contoare

-Compartiment Citire-Telecitire Contoare Caransebeș-1 post

Manager contracte

Unitatea de Implementare Proiecte Reșița-1 post

Toate persoanele interesate de locurile vacante mai sus menționate sunt rugați să depună documentele necesare la sediul societății, Biroul Resurse Umane  începând cu data de 25.07.2022 -29.07.2022 între orele 08:00 -15:00 iar în data de 01.08.2022 între orele 08:00-13:00

Concursul va avea loc în data de 02.08.2022  ora 10:00

Pentru detalii suplimentare referitoare la concurs vă stă la dispoziție Biroul Resurse Umane din cadrul societății noastre la nr. de telefon:0730909254

CONDUCEREA  SC AQUACARAȘ SA