15 49.0138 8.38624 arrow 0 bullet 1 4000 horizontal https://subiectiv.net 25 0 1
theme-sticky-logo-alt
Please assign a Header Menu.
https://subiectiv.net/wp-content/uploads/2020/09/HURDUZEU.jpg
Anunțuri
3,

 La procedura de atribuire vor putea participa numai societățile comerciale, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale, care dețin mașini electrice și/sau Hybrid/Hybrid Plug-In (electric+alt carburant).

Data până la care se pot depune cererile de înscriere pentru participarea la procedură este de 26.10.2023, rezultatul atribuirii fiind anunţat în perioada 27.10.2023 ÷ 06.11.2023.

Dreptul de a participa în prima procedură de atribuire a autorizaţiei taxi este asigurat pentru transportatorii autorizaţi înscrişi în lista de aşteptare pentru grupa operatorilor de transport taxi-persoane juridice și grupa independenților-persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale,  aceştia având prioritate, în baza dosarelor cu documentațiile necesare, actualizate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                Documentele necesare participării la atribuire sunt următoarele :

                a) cerere de participare la procedura de atribuire;

                b) declaraţie pe propria răspundere că deţine autorizaţie de transport valabilă;

                c) copie a certificatului de înmatriculare şi a cărţii de identitate a autovehiculului deţinut în  proprietate ori  în temeiul unui contract de leasing sau declaraţia pe propria răspundere că deţine sau va deţine, în termen de maxim 6 luni, autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, cu precizarea criteriilor de departajare pe care le îndeplineşte fiecare autovehicul pentru obţinerea punctajelor;

                d) scrisoare de garanţie bancară în cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achiziţionat fiecare autovehicul, pentru fiecare dintre acestea, în cazul în care transportatorul autorizat nu deţine autovehiculele necesare la data depunerii declaraţiei prevăzute la lit. b);

e) copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului ca transportatori autorizați din grupa operatorilor de transport- persoane juridice sau transportatatori autorizați din grupa independenților – persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale (CUI);

                f)  copie după contractul de leasing, după caz(cu acceptul societății de leasing că mașina poate fi folosită în taximetrie);

g) copie de pe certificatul de competenţă profesională a „managerului de transport”- persoană fizică desemnată de întreprinderea sau societatea respectivă, prin contract de muncă, să conducă permanent şi efectiv activităţile de transport ale întreprinderii sau societății respective; (actele de la lit. g÷i, sunt necesare la grupa operatorilor de transport-persoane juridice, grupa independenților-întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, iar cele de la lit. h și i, pentru PFA);

h) avizul medical şi avizul psihologic care atestă faptul că „managerul de transport” este apt pentru a ocupa o funcţie care concură la siguranţa circulaţiei, de asemenea pentru PFA, avizul medical și avizul psihologic (persoana respectivă este aptă pt transport persoane în regim de taxi). Termenul de valabilitate al acestora este de maxim 1 an de la data emiterii;

i) cazierul judiciar al „managerului de transport” sau a PFA;

j) cazierul fiscal al transportatorului (formular 504 – emis de Administrația Finanțelor Publice);

k) certificat fiscal al transportatorului autorizat, privind impozitul și taxele locale(transportatorul nu figurează cu creanțe bugetare) și alte venituri ale bugetului local (emis de Direcția Impozite și Taxe, Corp II Primărie, care sa cuprindă separat – spațiul cu destimație rezidențială și spațiul cu destinație nerezidențială – funcțiune mixtă);

l) declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiile necesare pentru parcarea la domiciliu a autovehiculului cu care va desfăşura transportul în regim de taxi, spaţiu deţinut în proprietate sau în baza unui contract de închiriere (acte doveditoare);

                m) declaraţie pe propria răspundere a transportatorului privind criteriile de departajare. Declaraţia va fi însoţită de actele doveditoare ale celor declarate;

                n) document care să justifice valoarea investiţională(factură sau contract de vânzare-cumpărare) sau factura proformă, dacă autovehiculul  va fi achiziţionat în leasing;

                o) dacă transportatorul a mai desfăşurat autorizat activitatea de transport în regim de taxi, documente care să justifice această perioadă.

Data la care va fi demarată procedura de eliberare a autorizaţiilor taxi este 05.12.2023.

                Criteriile de departajare şi punctajele care se acordă, precum şi condiţiile care trebuie îndeplinite cumulativ sunt cele stabilite în capitolul IV din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 14/2018, privind modificarea și completarea Anexei nr. 1  la HCL nr. 266/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi desfăşurare a serviciului de transport în regim de taxi şi de închiriere pe raza Municipiului Reşiţa, cu modificările și completările ulterioare.

              Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul pentru Transport și Siguranța Circulației (telefon 0255/210258) .

PRIMAR, POPA IOANDIRECTOR EXECUTIV, TUȚĂ IONEL ADELINȘEF SERVICIU, BURILEANU CORNELIA
samsung digital camera

Vor fi afectați consumatorii din Cartierul Tineretului (zona blocuri).

„Ne cerem scuze consumatorilor afectați, de această oprire. La reluarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, este posibil să apară apă tulbure la robinetele consumatorilor din zona menţionată. Dacă situaţia persistă vă rugăm să contactați Dispeceratul Central al SC Aquacaraş SA la tel. 0255/215643 și 0766341274 sau Punctul de Lucru Oțelu Roșu la nr. de telefon: 0255/530201

Mulţumim cetăţenilor pentru înţelegere”, se arată în comunicatul de presă al Aquacaraș SA.

parcare la resedinta

Imobilele arondate parcăriilor sunt bl. nr.2 ; bl.nr.3 ; bl. nr. 4 și bl.nr.6– str. Aleea Alunișului. Locurile de parcare din fața bl.nr.6 (de la nr.16 la nr.22) nu fac obiectul acestei proceduri.

La procedura de atribuire /licitaţie pot participa, locatarii care domiciliază sau au stabilită reşedinţa în imobilele arondate parcării, fac dovada deţinerii unui autovehicul în proprietate sau folosinţă , nu au obligații bugetare restante şi nu deţin alt loc de parcare sau garaj construit pe terenul municipiului Caransebeş. Atribuirea locului de parcare se face pentru o perioadă de trei ani, de la data atribuirii. Tariful de bază/prețul de pornire al licitației este de 160 lei/an.

Solicitarea de atribuire va fi însoțită de următoarele documente:

1. Documente privind domiciliul , respectiv reşedinţa : B.I./C.I

2. Certificatul de înmatriculare al autovehiculului / autovehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă, cu inspecţia tehnică periodică valabilă ;

3. Documente privind dreptul de folosinţa (utilizare) al autovehiculului dacă solicitantul nu este proprietarul acestuia: contract de leasing, act de donaţie, act de moştenire, comodat , etc). În cazul autoturismelor înmatriculate în altă ţară , va fi prezentată o traducere în limba română a certificatului de înmatriculare (efectuată de un traducător autorizat). Dreptul de folosinţă al unui autovehicul se dovedeşte cu acte autentificate notarial , cu excepţia contractului de leasing;

4. Certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă este cazul).

Solicitările pentru atribuirea unui loc de parcare de reședință se depun doar prin sistemul informatic de gestiune al parcărilor, în perioada 04.09.2023, ora 8 00 – 15.09.2023, ora 1330, iar cele care nu îndeplinesc condițiile impuse prin regulament vor fi respinse.

ATENȚIE: Obligațiile bugetare includ : taxa de parcare aferentă perioadei 01.01.2023-03.09.2023 (se achită de către foștii titulari ai locurilor de parcare până la data înscrierii la procedura de atribuire), impozite și taxe datorate de către proprietarii locuinței de domiciliu sau de reședință, impozite și taxe datorate de către persoanele care își au domiciliul sau reședința în imobilul pentru care se atribuie locul de parcare , sume datorate în baza unor contracte de închiriere, de concesiune sau licențe, drept de folosință, despăgubiri stabilite prin hotărâri judecătorești , amenzi .

parcare

Imobilele arondate parcării sunt bl. nr.5, sc.D și sc.E – str. Aleea Liliacului și bl.nr.6- str. Aleea Liliacului .

La procedura de atribuire /licitaţie pot participa, locatarii care domiciliază sau au stabilită reşedinţa în imobilele arondate parcării, fac dovada deţinerii unui autovehicul în proprietate sau folosinţă , nu au obligații bugetare restante şi nu deţin alt loc de parcare sau garaj construit pe terenul municipiului Caransebeş. Atribuirea locului de parcare se face pentru o perioadă de trei ani, de la data atribuirii. Tariful de bază/prețul de pornire al licitației este de 160 lei/an.

Solicitarea de atribuire va fi însoțită de următoarele documente:

1. Documente privind domiciliul , respectiv reşedinţa : B.I./C.I

2. Certificatul de înmatriculare al autovehiculului / autovehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă, cu inspecţia tehnică periodică valabilă ;

3. Documente privind dreptul de folosinţa (utilizare) al autovehiculului dacă solicitantul nu este proprietarul acestuia: contract de leasing, act de donaţie, act de moştenire, comodat , etc). În cazul autoturismelor înmatriculate în altă ţară , va fi prezentată o traducere în limba română a certificatului de înmatriculare (efectuată de un traducător autorizat). Dreptul de folosinţă al unui autovehicul se dovedeşte cu acte autentificate notarial , cu excepţia contractului de leasing;

4. Certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă este cazul).

Solicitările pentru atribuirea unui loc de parcare de reședință se depun doar prin sistemul informatic de gestiune al parcărilor, în perioada 04.09.2023, ora 8 00 – 15.09.2023, ora 1330, iar cele care nu îndeplinesc condițiile impuse prin regulament vor fi respinse.

ATENȚIE: Obligațiile bugetare includ : taxa de parcare aferentă perioadei 01.01.2023-03.09.2023 (se achită de către foștii titulari ai locurilor de parcare până la data înscrierii la procedura de atribuire), impozite și taxe datorate de către proprietarii locuinței de domiciliu sau de reședință, impozite și taxe datorate de către persoanele care își au domiciliul sau reședința în imobilul pentru care se atribuie locul de parcare , sume datorate în baza unor contracte de închiriere, de concesiune sau licențe, drept de folosință, despăgubiri stabilite prin hotărâri judecătorești , amenzi .

creator: gd jpeg v1.0 (using ijg jpeg v62), quality = 82

La procedura de atribuire /licitaţie pot participa locatarii imobilelor arondate parcării care nu s-au încadrat în termenele procedurii principale, locatarii imobilelor nearondate parcării (situate la o distanță mai mare de 30 m ), locatarii care au în proprietate /folosință un al doilea autovehicul, chiar dacă dețin și un garaj construit pe terenul municipiului Caransebeș. Tariful de bază/prețul de pornire al licitației este de 160 lei/an.

Solicitarea de atribuire va fi însoțită de următoarele documente:

1. Documente privind domiciliul , respectiv reşedinţa : B.I./C.I

2. Certificatul de înmatriculare al autovehiculului / autovehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă, cu inspecţia tehnică periodică valabilă ;

3. Documente privind dreptul de folosinţa (utilizare) al autovehiculului dacă solicitantul nu este proprietarul acestuia: contract de leasing, act de donaţie, act de moştenire, comodat, etc). În cazul autoturismelor înmatriculate în altă ţară , va fi prezentată o traducere în limba română a certificatului de înmatriculare (efectuată de un traducător autorizat). Dreptul de folosinţă al unui autovehicul se dovedeşte cu acte autentificate notarial , cu excepţia contractului de leasing;

4. Certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă este cazul).

Solicitările pentru atribuirea unui loc de parcare de reședință se depun doar prin sistemul informatic de gestiune al parcărilor, în perioada 04.09.2023, ora 8 00 -15.09.2023, ora 1330 , iar cele care nu îndeplinesc condițiile impuse prin regulament vor fi respinse.

ATENȚIE: Obligațiile bugetare includ :taxa de parcare aferentă perioadei 01.01.2023-16.07.2023 (se achită de către foștii titulari ai locurilor de parcare până la data depunerii cererii, dacă este cazul), impozite și taxe datorate de către proprietarii locuinței de domiciliu sau de reședință, impozite și taxe datorate de către persoanele care își au domiciliul sau reședința în imobilul pentru care se atribuie locul de parcare , sume datorate în baza unor contracte de închiriere, de concesiune sau licențe, drept de folosință, despăgubiri stabilite prin hotărâri judecătorești , amenzi .

primĂrie

Art.1. – Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 29.08.2023, ora 14.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se transmit consilierilor locali, conform opțiunii, pe semnatura acestora.

Art.4. Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Anexa la Dispozitia nr.488 / 23.08.2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 29.08.2023

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 29.08.2023.

2.- Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata, in data de 21.08.2023.

3.- Proiect de hotarare privind preluarea in proprietatea privata a municipiului Caransebes, a unei cote de 119/463 părți din imobilul inscris în CF nr. 44.689 Caransebeș, nr. Cad. 44.689, situat in intravilanul municipiul Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4.- Proiect de hotărâre privind insusirea documentatiei si aprobarea dezmembrarii terenului înscris în CF nr.45652 Caransebeș, nr.cad.45652, în suprafață de 979 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul privat, in 3 loturi.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotarare privind darea în administrare către Serviciul Public Intretinere si Reabilitare Caransebes, a terenului inscris in CF nr.35686 Caransebes, in vederea amenajarii unui loc pentru depozitarea vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenurile care apartin domeniului public sau privat al statului, ori al municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.- Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor care stau la baza stabilirii ordinii de prioritate in vederea atribuirii in folosinta gratuita a unor terenuri în baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7.- Proiect de hotărâre privind masurile de eficientizare a inscrierii datelor in Registrul Agricol, la Compartimentul Registru Agricol, Inventar Patrimoniu, conform O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului, a domeniilor, tipului de activitati si a locatiilor cu privire la transformarea amenzilor contravenționale și a celor judiciare în muncă neremunerată în folosul comunității.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

9.- Proiect de hotărâre privind organizarea Festivalului ,,Serbarile Cetatii” editia a XVIII-a , în Parcul Teius din municipiul Caransebes , în perioada 31 august -03 septembrie 2023.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

10.- Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităţii organizării si derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţionarea produselor aferente Programului pentru Scoli al României si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivelul Municipiului Caransebes, in anul scolar 2023-2024.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

11.- Proiect de hotărâre privind transferul cu titlu gratuit a autoturismului marca DACIA LOGAN, CS 75 CCC, din dotarea Casei de Cultură ,,George Suru”, în patrimoniul Serviciului Public Întreținere și Reabilitare Caransebeș.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

12.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru lucrarea ,,LOTIZARE SI EXTINDERE ZONA DE LOCUINTE- strada Teiusului”, amplasat in intravilanul municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

13.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru lucrarea ,,CONSTRUIRE PARCARE PENTRU AUTOCAMIOANE, CENTRU SPA, SALA SPORT, MOTEL, HOTEL, SPALATORIE AUTO, VULCANIZARE SI IMPREJMUIRE TEREN”, amplasat in municipiului Caransebes, strada Muntele Mic nr. 131.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

14.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru lucrarea ,,LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚII COMPLEMENTARE”, amplasat in intravilanul municipiului Caransebeș, Strada Calea Severinului, f.nr.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

15.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru lucrarea ,,LOCUINȚE”, amplasat in intravilanul municipiului Caransebeș, prelungirea strazii Laurentiu Iancu.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

16.- Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 182/02.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Caransebeș, cu modificările și completările ulterioare.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

17.- Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caransebes si a Statului de funcții.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

18.- Proiect de hotărâre privind modificarea/completarea/actualizarea Organigramei si a Statului de personal/funcții din cadrul Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

19.- Proiect de hotărâre privind transformarea functiei publice de consilier juridic, clasa,I, grad profesional debutant de la Compartimentul Administratie Locala, Autoritate Tutelara, sport, scoli, in functia publica de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

Punctul 20. – Întrebări. Interpelari.

Punctul 21. – Diverse.

cladire primarie

DISPUNE:

Art.1. – Se convoacă de indata şedinţa extraordinara a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 21.08.2023, ora 14.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se transmit consilierilor locali, conform opțiunii, pe semnatura acestora.

Art.4. Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Anexa la Dispozitia nr. / 21.08.2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de indată in data de 21.08.2023

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de indata, in data de 21.08.2023.

2.- Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata, in data de 20.07.2023.

3.- Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2023, a bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2023, precum si a programului de investitii pe anul 2023.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4.- Proiect de hotarare privind acordarea normei de hrana personalului Serviciului Politia Locala,in perioada 01.08.2023-31.12.2023.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de investitii al S.C AQUACARAS S.A aferent activelor date în concesiune/delegare de gestiune cu finanțare din fondul Intretinere, Inlocuire, Dezvoltare pentru anul 2023.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Digitalizarea activității Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș”, a finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență-Componenta C7 – Investiția 1.3 Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, Investiția 1.3.3 Investiții în sisteme informatice și infrastructură digitală a unităților sanitare publice.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

primaria bocsa

1. ȘOFER I (microbuz școlar) personal contractual în cadrul Compartimentului Administrativ Gospodăresc din cadrul aparatului de specialiatate al primarului (post unic).

Concursul se organizează la sediul Primăriei orașului bocșa, în data de 30.08.2023, ora 10:00 proba scrisă și în data de 01.09.2023, ora 10:00 interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 22.08.2023 la sediul Primăriei orașului Bocșa, str. 1 Decembrie 1918, nr. 22 la Compartimentul Resurse Umane și Salarizare.

Condiții de participare la concurs pentru postul de șofer I (microbuz școlar):

– studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii generale;

– vechime minimum 5 ani;

– permis de conducere categoria minimum D1 ;

– atestat pentru condicătorii auto care efectuează transport auto de persoane, în termen de valabilitate;

– aviz psihologic de la cabinet medical avizat.

Condițiile de desfășurare, respectiv de participare la concurs, conținutul dosarului de înscriere și bibliografia stabilită sunt afișate la sediul Primăriei orașului Bocșa și pe site-ul primăriei.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei orașului Bocșa și la telefon 0255566600, persoana de contact: Blocău Daniela Simona.

Vor fi afectați consumatorii de pe străzile Horia, Cloșca, și Viitorului și vor avea presiunea scăzută consumatorii din Cartier zona Gai și Cartier Cireșa

„Ne cerem scuze consumatorilor afectați, de această oprire. La reluarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, este posibil să apară apă tulbure la robinetele consumatorilor din zona menţionată. Dacă situaţia persistă vă rugăm să contactați Dispeceratul Central al SC Aquacaraş SA la tel. 0255/215643 și 0766341274 sau Punctul de Lucru Oțelu Roșu la nr. de telefon: 0255/530201”, se arată în comunicatul SC Aquacaraș SA.

fara apa

Vor fi afectaţi consumatorii de pe B-dul Muncii Bl.11 și  Piața agroalimentară Reșița Nord.

Lucrarea va fi executată în intervalul orar specificat de către personalul SC Aquacaraș SA. Operatorul județean de apă și canal cere scuze consumatorilor afectați, de această oprire. La reluarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, este posibil să apară apă tulbure la robinetele consumatorilor din zona menţionată. Dacă situaţia persistă consumatorii sunt sfătuiți să contactateze Dispeceratul Central al SC Aquacaraş SA la tel. 0255/215643 sau 0766341274

avarie apĂ

Lucrarea va fi executată în intervalul orar specificat de către personalul SC Aquacaraș SA –Punctul de Lucru Oravița.

„Ne cerem scuze consumatorilor afectați, de această oprire. La reluarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, este posibil să apară apă tulbure la robinetele consumatorilor din zona menţionată. Dacă situaţia persistă vă rugăm să contactați SC Aquacaraș SA  – Dispecerat Central  la numărul de telefon 0255-215643   sau 0766341274 sau Punct de Lucru Oravița – 0255574235 sau 0787874444”, se arată într-un comunicat al operatorului județean de apă și canal.