15 49.0138 8.38624 arrow 0 bullet 1 4000 horizontal https://subiectiv.net 25 0 1
theme-sticky-logo-alt
https://subiectiv.net/wp-content/uploads/2020/09/HURDUZEU.jpg
consiliu local

Art.1. – Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Caransebeş in data de 28.10.2021, ora 12.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu participarea fizica a consilierilor locali, pentru dezbaterea proiectelor de hotărâre inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispoziție.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispoziție.

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedință, pe semnatura acestora.

Art.4. Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ. Anexa la Dispoziția nr. ………/22.10.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI al sedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Caransebeş, din data de 22.10.2021:

1. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 28.10.2021.

2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată in data de 19.10.2021. 3.-Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică cu plic închis a terenului înscris în CF nr.43722 Caransebeș, nr.cad.43722în suprafață de 57 mp, proprietatea municipiului Caransebeș. Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică cu plic închis a terenului înscris în CF nr.44229 Caransebeș, nr.cad.44229, în suprafață de 2 mp, proprietatea municipiului Caransebeș. Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5. Proiect de hotărâre privind vânzarea parcelei de teren înscrisă in CF nr. 31767 Caransebeș nr. cad 31767 în suprafață de 269 mp, proprietatea Municipiului Caransebeș, catre domnul Ungureanu Costica în calitate de proprietar al construcției edificate pe teren. Iniţiator: Primarul Municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6. Proiect de hotărâre privind dezmembarea terenului înscris în CF nr.43978 Caransebeș, nr.cad. 43978 în suprafață de 32054 mp, proprietatea Municipiului Caransebeș, în vederea darii în administrare către Clubul Sportiv Școlar Caransebeș a unei suprafețe de 128 mp de teren pentru amenajarea unui teren de antrenament. Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către DSVSA Caraș-Severin a unui spatiu în suprafață de 70,60 mp, situat la etajul 1 al imobilului din Piața Gugulanilor Caransebeș, str. Piața Lemnelor nr.1,indentificat în CF nr. 39272 Caransebeș, proprietate publică a Municipiului Caransebeș, pe termen de 5 ani, Iniţiator: Primarul Municipiului Caransebeș Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a patinoarului artificial din Municipiul Caransebeș ,Parcul Teiuș. Iniţiator: Primarul Municipiului Caransebeș Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri pentru perioada sezonului rece 2021-2022. Iniţiator: Primarul Municipiului Caransebeș Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

10. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor loturi de teren in folosință gratuita in zona Valea Cenchii, cu destinația construire locuințe pentru tineri, conform Legii nr.15/2003 si retragerea dreptului de folosință acordat, ca urmare a renunțării unor beneficiari. Iniţiator: Primarul Municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

11. Proiect de hotărâre privind ajustarea/modificarea tarifelor practicate de SC TRANSAL URBIS SRL pentru activitatea de precolectare, colectare, transport și depozitare a deșeurilor din Municipiul Caransebeș. Iniţiator: Primarul Municipiului Caransebeș Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

12. Proiect de hotărâre privind numirea doamnei Radoi Daniela Nicoleta in funcția de administrator al SC CAZARE SI SERVICII PUBLICE SRL, incheierea contractului de mandat pe o perioada de 1 an începând cu data de 01.11.2021 și actualizarea Actului Constitutiv al societății. Iniţiator: Primarul Municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.3\

13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Caransebeș în Consiliile de Administrație ale Unităților de învățământ de pe raza municipiului Caransebeș. Iniţiator: Primarul Municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.4.

14. Proiect de hotărâre privind desemnarea cadrului tehnic cu atributți în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența. Iniţiator: Primarul Municipiului Caransebeș Prezintă: Comisia de specialitate nr.5 [27.10, 11:52] IULIA: 15 – Proiect de hotarare privind modificarea statului de funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Caransebeș. Iniţiator: Primarul Municipiului Caransebeș Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Caransebeș. Iniţiator: Primarul Municipiului Caransebeș Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

16. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ,,Cetățean de Onoare” al municipiului Caransebeș, sportivei Copăceanu Georgiana-Anastasia. Iniţiator: Primarul Municipiului Caransebeș Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

17. Prezentarea Deciziei Camerei de Conturi Caras-Severin nr. 20/2021 și a Procesului Verbal de Constatare din 30.07.2021 ca urmare a acțiunii de verificare efectuata la UAT Municipiul Caransebeș.

18. Diverse.