15 49.0138 8.38624 arrow 0 bullet 1 4000 horizontal https://subiectiv.net 25 0 1
theme-sticky-logo-alt
https://subiectiv.net/wp-content/uploads/2020/09/HURDUZEU.jpg
consiliul local

            1.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a serviciului de colectare și transport în Zona 1 Reșița, a atribuirii serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale prin licitație publică

Inițiator: Primar PASCU PATRICIU MIREL

                2.Proiect de hotărâre privind aprobarea formei de gestiune, aprobarea regulamentului și caietului de sarcini pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Orașul Bocșa

Inițiator: Primar PASCU PATRICIU MIREL

                3.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului și a serviciilor publice fără personalitate juridică

Inițiator: Primar PASCU PATRICIU MIREL

                4.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local pe trimestrul II anul 2021 și a contului de execuție  a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe trimestrul II anul 2021

Inițiator: Primar PASCU PATRICIU MIREL

            5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului unității administrativ teritoriale pe anul 2021

Inițiator: Primar PASCU PATRICIU MIREL

                 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a granturilor pentru premierea unităților de învățământ preuniversitar cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare, respectiv rezultate deosebite la următoarele concursuri: olimpiade școlare (faza internațională), examenul de evaluare națională și examenul de bacalaureat

Inițiator: Primar PASCU PATRICIU MIREL

                7. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile august, septembrie, octombrie 2021

Inițiator: Primar PASCU PATRICIU MIREL

PESTE ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulată de SC ENERGROM SA privind revocarea H.C.L. nr.47/17.05.2021 privind acordul de principiu pentru cumpărarea imobilului-Stadion, situat în Orașul Bocșa, str. Republicii, nr. 2-4 aflat in proprietatea SC ENERGROM SA Bucuresti.

Inițiator: Primar PASCU PATRICIU MIREL

Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței comisiei pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat

Inițiator: Primar PASCU PATRICIU MIREL

Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică a Orașului Bocșa

Inițiator: Primar PASCU PATRICIU MIREL