15 49.0138 8.38624 arrow 0 bullet 1 4000 horizontal https://subiectiv.net 25 0 1
theme-sticky-logo-alt
https://subiectiv.net/wp-content/uploads/2020/09/HURDUZEU.jpg
licitație

Procedura se organizează la Casa Municipală de Cultură ,,George Suru”, în baza prevederilor H.C.L. Caransebeş nr. 56 din 28.02.2018, modificată prin H.C.L. Caransebeş nr. 24/29.01.2021.

La procedura de atribuire/licitaţie pot participa persoanele care au domiciliul/reședința/deţin un apartament în imobilele arondate parcării: bl. nr.4, sc.A și B – str.Luță Ioviță, fac dovada deţinerii unui autovehicul în proprietate sau folosinţă (cu inspecţia tehnică periodică valabilă), nu deţin alt loc de parcare sau garaj şi nu au datorii la bugetul local.

În vederea participării la procedura de atribuire/licitaţie, locatarii vor depune la registratura Primăriei municipiului Caransebeş, până la data de 18.02.2022, orele 12.00, data limită , următoarele documente:

Cerere de atribuire, în care se va preciza locul de parcare solicitat; Documente privind domiciliul/reşedinţa ( copie B.I./C.I. – în cazul în care solicitantul are domiciliul în blocurile arondate parcării ) sau documente din care să rezulte deţinerea unui apartament în imobilul arondat parcării (act de proprietate, contract de închiriere, act de donaţie sau moştenire, etc.);

Certificatul de înmatriculare al autovehiculului/autovehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă – copie;

Documente privind dreptul de folosinta (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donaţie, act de moştenire, etc;

Certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă e cazul);

Certificat de atestare fiscală. În cazul autoturismelor înmatriculate în altă ţară , va fi prezentată o traducere în limba română (legalizată) a certificatului de înmatriculare.

Dreptul de folosinţă al unui autovehicul se dovedeşte cu acte autentificate notarial, cu excepţia contractului de leasing.

Caietul de Sarcini al procedurii şi informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Verificare Ocupare Domeniul Public, Parcări și Utilități Publice , str. V.Alecsandri, nr.12.

Procedura de atribuire se organizează la Primăria Municipiului Caransebeș, în baza H.C.L. Caransebeş nr. 56/2018 de aprobare a Regulamentului de funcţionare al sistemului de taxare a staţionării şi parcării autovehiculelor în Municipiul Caransebeş, respectiv a Regulamentului privind atribuirea locurilor de parcare în parcările de reședință și de eliberare a abonamentului de parcare locatar, pentru perioada cuprinsă între data licitației și 31.12.2024.

La procedura de atribuire/licitaţie pot participa persoanele care au domiciliul/reședința/, deţin un apartament în imobilele arondate parcării (bl. nr.9 și bl. nr. 7 – str. G. Ivul, respectiv bl. nr.12, sc.A, bl. nr.14 , sc.B şi sc.C -str.G. Buitu ) , fac dovada deţinerii unui autovehicul în proprietate sau folosinţă (cu inspecţia tehnică periodică valabilă), nu deţin alt loc de parcare sau garaj şi nu au datorii la bugetul local.

În vederea participării la procedura de atribuire/licitaţie, locatarii vor depune la registratura Primăriei municipiului Caransebeş, până la data de 08 februarie 2022, orele 12.00 , data limită, următoarele documente:

– Cerere de atribuire, în care se va preciza locul de parcare solicitat ;

– Documente privind domiciliul/reşedinţa ( copie B.I./C.I. – în cazul în care solicitantul are domiciliul în blocurile arondate parcării ) sau documente din care să rezulte deţinerea unui apartament în imobilul arondat parcării (act de proprietate, contract de închiriere, act de donaţie sau moştenire, etc.) ;

– Certificatul de înmatriculare al autovehiculului/autovehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă – copie ; – Documente privind dreptul de folosinta (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donaţie, act de moştenire, etc. (dacă e cazul);

– Certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă e cazul);

– Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele și taxele locale și alte venituri datorate bugetului local.

În cazul autoturismelor înmatriculate în altă ţară , va fi prezentată o traducere în limba română (legalizată) a certificatului de înmatriculare. Dreptul de folosinţă al unui autovehicul se dovedeşte cu acte autentificate notarial , cu excepţia contractului de leasing.

Caietul de Sarcini al procedurii şi informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Verificare Ocupare Domeniul Public, Parcări și Utilități Publice , str. V.Alecsandri, nr.12 .