15 49.0138 8.38624 arrow 0 bullet 1 4000 horizontal https://subiectiv.net 25 0 1
theme-sticky-logo-alt
https://subiectiv.net/wp-content/uploads/2020/09/HURDUZEU.jpg
licitatii electronice

Potrivit afirmațiilor făcute de directorul Direcției Silvice Caraș-Severin, Ion Tabugan, licitațiile se vor otganiza și desfășura conform prevederilor regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin HG 715/2017, cu modificările și completările ulterioare, modul de organizare fiind descris la Secțiunea a 3-a, art. 34-41.

Dosarele conținând documentele solicitate pentru participare la licitațiile electronice se vor transmite la organizatorul licitației – Direcția Silvică Caraș-Severin, doar prin poșta electronică, la adresa de e-mail dscslicitatii@gmail.com, în format pdf, și doar semnate cu semnătură electronică calificată sau sigiliu electronic calificat.

Pentru participare la licitația electronică, solicitantul trebuie să depună până la data organizării preselecției o cerere de înscriere, cu indicarea identității sale electronice (printr-o adresă de e-mail validă a operatorului economic), precum și documentele prevăzute la ar. 21, alin. 5, semnate cu semnătura electronică calificată sau sigiliu electronic calificat, în format electronic, la adresa de e-mail dscslicitatii@gmail.com , adresă de e-mail la care se va transmite ulterior ședinței de preselecție în ziua licitației de către organizatorul licitației datele de acces pe platforma de licitație (username și parola).

Informații relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, condițiile tehnice și modalitățile concrete de realizare a conectării:

Conectarea se realizează introducând textul www.licitatiedssv.ro  în bara de adrese a browser-ului de internet . Se poate accesa direct link-ul din pagina principală de internet a Direcției Silvice Suceava- LICITAȚIE ELECTRONICĂ.

Dispozitive ce pot fi utilizate: calculator PC/laptop/tabletă/telefon smartphone (cu sistem android, IOS etc.), dar este recomandabilă utilizarea unui PC sau laptop.

Conexiune la internet stabilă. Mobilă: minim 3G+(H+), de preferat 4G sau fixă, minim 10mbps.

Dispozitiv cu browser de internet, cu posibilitatea de suport a următoarelor browsere: Chrome, Opera, Mozilla, Safari sau Microsoft  EDGE ori internet explorer versiunea 10 sau mai mult.

Riscurile neîndeplinirii condițiilor tehnice minime de conectare la platforma electronică de licitație, conexiune stabilă la internet, cât și asigurarea sursei de energie necesară funcționării dispozitivelor operatorului, inclusiv cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic după începerea licitației.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai ridicat.

Licitația electronică se desfășoară într-o singură rundă de licitare, conform pașilor descriși în caietul de sarcini, în ordinea loturilor sau partizilor de la ocoalele silvice programate a se licita în ziua respectivă, conform anunțului de licitație.

Licitația electronică se închide după ultimul lot sau ultima partidă de la ultimul ocol silvic.