15 49.0138 8.38624 arrow 0 bullet 1 4000 horizontal https://subiectiv.net 25 0 1
theme-sticky-logo-alt
https://subiectiv.net/wp-content/uploads/2020/09/HURDUZEU.jpg
pădurari

În urma unei analize efectuată în vederea identificării zonelor cele mai expuse tăierilor ilegale și sustragerilor de materiale lemnoase de la nivelul direcției silvice, s-a decis ca în primă fază să se achiziționeze un număr de 170 pistoale, urmând ca acestea să fie distribuit personalului silvic din zonele cu risc ridicat.  Pentru utilizarea acestor arme personalul cu atribuții pe linie de paza fondului forestier din cadrul Direcției Silvice Caraș–Severin este avizat în vederea dotării cu armament de către Inspectoratul de Poliție Județean Caraș–Severin.

„Precizăm faptul că, în vederea exercitării atribuțiilor de serviciu, personalul silvic a fost dotat cu arme letale din cele mai vechi timpuri care atestă administrarea pădurilor, dar, urmare modificării cu câțiva ani în urmă a unor prevederi legislative, ocoalele silvice nu au mai fost autorizate să dețină un anumit model de arme (cu țeavă lungă), fiind nevoiți să le retragem din uz.

La această dată direcția silvică deține doar un număr de 42 pistoale destinate exercitării atribuțiilor de pază de către personalului silvic.”, ne-a precizat ing. Sebastian Popovici, șef Birou Pază și Protecția Pădurilor, din cadrul Direcției Silvice Caraș-Severin.

Măsura luată concordă cu prevederi legislative. În conformitate cu prevederile art. 51, alin. (2) din Legea nr. 46/ 2008 – Codul Silvic – „Personalul silvic care are atribuţii pentru paza pădurilor este dotat cu armament de serviciu, în condiţiile legii.”

Totodată Ordonanţa de urgenţă nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, forma actualizată, prevede la art. 23:

alin.  (1) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul silvic cu atribuţii de pază a fondului forestier naţional, a fondului cinegetic naţional, a fondului piscicol şi a ariilor naturale protejate are statut special, este dotat cu armament de serviciu letal sau neletal, după caz, şi poate face uz de armă, în condiţiile reglementărilor privind regimul armelor şi muniţiilor.

alin.  (2) Statutul special este conferit de portul de armă, de îndatoririle specifice în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi de riscurile meseriei, care îi pot afecta integritatea fizică şi viaţa.

Conform art. 3 din Hotărârea nr. 1076/2009 pentru aprobarea Regulamentului de pază a fondului forestier Paza împotriva tăierilor ilegale de arbori, a furturilor, a distrugerilor, a degradărilor, a păşunatului şi a altor fapte păgubitoare pentru fondul forestier naţional se face numai de către personalul silvic autorizat pentru portul armamentului de serviciu, potrivit prevederilor legale.