15 49.0138 8.38624 arrow 0 bullet 1 4000 horizontal https://subiectiv.net 25 0 1
theme-sticky-logo-alt
https://subiectiv.net/wp-content/uploads/2020/09/HURDUZEU.jpg
primăria

1. Selecția publică de proiecte în vederea acordării finanţărilor nerambursabile de la bugetul Consiliului Municipal Caransebes, pe anul 2022 pentru acțiuni din domeniile prevăzute în Programele de mai jos, în condițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare. Întocmirea, depunerea, evaluarea, selecția și finanțarea Proiectelor se va face în conformitate cu Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local, regulament publicat pe site-ul www.primaria-caransebes.ro

2. Sursa de finanțare a contractelor este Bugetul alocat pentru anul 2022, prin Hotărârea Consiliului Local Caransebeș nr. 64 din 31 martie 2022 în cuantum de 250.000 RON pentru următoarele domenii: 2.1. Acțiuni culturale – 40.000 RON 2.2. Activități sociale, educaționale, protecția mediului, etc – 30.000 RON 2.3. Programe sportive: sport de performanță, sport amator și sport școlar – 105.000 RON 2.4. Pentru culte religioase – 75.000 RON.

3. Durata proiectelor: de la data semnării contractelor de finanțare, până la data de 31.12.2022.

4. Data limită de depunere a propunerilor de proiecte: 22 aprilie 2022 ora 12.00. Se aplică prevederile art 20 alin 2 din Legea 350/2005 datorită datelor de aprobare a rectificării bugetelor și necesitatea demarării proiectelor asociațiilor, fundațiilor, cluburilor sportive, cultelor religioase, care solicită finanțarea.

5. Propunerile de proiecte se vor depune în formă scrisă la Registratura Primăriei Municipiului Caransebeș – Piața Revoluției nr.1

6. Evaluarea și selecția proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se vor face de către Comisia pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes local pentru anul 2022 în perioada estimativă 25.04.2022 – 29.04.2022.