15 49.0138 8.38624 arrow 0 bullet 1 4000 horizontal https://subiectiv.net 25 0 1
theme-sticky-logo-alt
https://subiectiv.net/wp-content/uploads/2020/09/HURDUZEU.jpg
primăria reșița

Această etapă include achiziția serviciilor de proiectare și a tuturor documentațiilor necesare pentru obținerea autorizației de construcție.

Potrivit edilului-șef, valoarea estimată a serviciilor achiziționate este de aproximativ 2 milioane de euro și este susținută din bugetul Consiliului Județean și al Primăriei Reșița, în părți egale. „Pentru acest proiect, Consiliul Local Reșița a pus la dispoziție un teren de 12 hectare, în zona Triaj. După obținerea finanțării pentru noul spital modular, proiectul de construcție a unui nou spital județean este al doilea proiect derulat prin colaborarea dintre Consiliul Județean Caraș-Severin și Primăria Reșița. Mulțumiri echipei formate din angajați ai celor două instituții și medici specialiști, care a coordonat acest proiect”, ține să precizeze primarul Reșiței.

Primăria Reșița reamintește cetățenilor că în conformitate cu prevederile Regulamentului de colectare a deșeurilor pe raza municipiului, termenul limită pentru scoaterea brazilor de Crăciun este 20 ianuarie 2022, dată până la care aceștia vor trebui depozitați în zona platformelor de gunoi. Cei care locuiesc la case trebuie să anunțe operatorul de salubritate S.C. Brantner Servicii Ecologice S.R.L. la numerele de telefon: 0355249963 sau 0737770526.

    – Luni-Miercuri   08.00-14.30.

    – Marţi-Joi           08.00-15.30.

    – Vineri                08.00-12.00.

   Menţionăm că pentru plata taxei anuale de parcare sunt necesare următoarele documente:

  • Certificat de înmatriculare cu viza  I.T.P. la zi, și contract comodat , împuternicire dacă autovehiculul nu este în proprietate.

     –    Buletin de identitate solicitant .

Reînnoirea ( prelungirea ) abonamentului de parcare va putea fi efectuată la Compartimentul Parcări cu Plată cu sediul pe str. P.Maior  nr.2 (Bloc 800) în intervalul 07.01.2022-31.03.2022, sau online pe platforma parcaridedomiciliu.primariaresita.ro .

Depăşirea acestui termen de plată se concretizează, indiferent de opinia sau motivaţia invocate de fostul utilizator , în  declararea  locului  ca  fiind  vacant  şi atribuirea sa prin licitaţie publică, solicitantului/solicitanţilor care au cereri în aşteptare.

 Informaţii suplimentare la telefon 0255 212 483 interior 20 ,tel. 0774 677 391.

Această inițiativă este primul proiect de reglementare a unei așezări informale din România, după aprobarea, în 2019, a Legii 151/2019, prin care așezările informale pot fi identificate și legalizate.

Propunerea legislativă și adoptarea cadrului legal a fost rezultatul unui proiect de doi ani de cercetare și advocacy, coordonat de Asociația Make Better și Fundația PACT (în parteneriat cu Grupul de Acțiune Locală Reșița, Grupul de Inițiativă Valea Corbului și Asociația DEP Bumbești-Jiu). 

„Proiectul de față e o continuare a ultimilor ani de activitate și implicare a Asociației Make Better pentru creșterea conștientizării fenomenului locuirii informale în România. În 2020, ca urmare a unui proiect de doi ani de cercetare și advocacy coordonat de Fundația PACT, Asociația Make Better, în parteneriat cu Grupul de Acțiune Locală Reșița, Grupul de Inițiativă Valea Corbului și Asociația DEP Bumbești-Jiu, a propus o inițiativă legislativă prin care așezările informale să poată fi identificate și legalizate. Această inițiativă a fost promulgată prin Legea 151/2019 și stă la baza implementării acestui proiect“, se arată într-un comunicat de presă al Primăriei Reșița.

Legea permite autorităților locale să implementeze soluții urbanistice și juridice astfel încât familiile care trăiesc fără forme legale să poată obține drept de deținere pe terenurile pe care și-au construit casele.

În România, sunt peste 200.000 de oameni, majoritatea de etnie romă, care trăiesc în așezări informale, potrivit unui studiu realizat de Ministerul Dezvoltării în 2014.

Așezările informale sunt grupări de locuințe dezvoltate de regulă la periferia satelor și orașelor, ocupate de familii care n-au acte pe teren, autorizații de construire sau documente de proprietate. Ca urmare a lipsei acestor acte asupra terenului și locuinței, familiile nu au, în foarte multe cazuri, nici cărți de identitate. Cele mai multe astfel de comunități din țară au acces limitat sau chiar inexistent la utilitățile și servicii bază, ceea ce le pune în pericol siguranța și îngreunează șansa lor la condiții de viață adecvate și un viitor mai bun.

Capătul străzii Bistra din cartierul Câlnic, Reșița – zona de intervenție a proiectului – este o astfel de așezare informală. Situată la marginea orașului, între calea ferată și râul Bârzava, zona e locuită de o comunitate cu stare materială precară, care trăiește în case degradate, improvizate și fără forme legale. Scopul final al acestei intervenții urbanistice este de a le oferi asistență juridică familiilor din Câlnic, astfel încât acestea să obțină un drept de deținere pentru terenurile unde locuiesc și să devină cetățeni cu drepturi egale. 

„Intervenția din Str. Bistra e primul proiect din România care va permite, pe lângă intrarea în legalitate a comunității care trăiește acolo de 50-70 de ani, și o restructurare urbanistică a zonei. Fiind un cartier izolat, situat la marginea râului Bârzava, acesta va putea fi reorganizat parcelar în așa fel încât zona să fie mai bine valorificată și să dea posibilitatea extinderii controlate, legale, a comunității.

Mai mult decât atât, proiectul va permite dezvoltarea infrastructurii care să scoată din izolare comunitatea și să o conecteze, peste râu, cu celelalte cartiere ale orașului. O componentă importantă care va putea fi dezvoltată pe viitor de Primărie este cea de schimbare a relației dintre comunitate și răul Bârzava. Râul este un element important pentru Reșița, iar în zona Câlnic el nu trebuie să mai fie o barieră și un pericol de inundație, ci un spațiu amenajat care să contribuie la creșterea calității vieții în cartier și, mai ales, la schimbarea percepției față de acest cartier.”, a declarat Bogdan Suditu, expert locuire şi planificare teritorială din cadrul Asociației Make Better.

După ce proiectul-pilot va fi finalizat, inițiatorii lui își propun și realizarea unui ghid metodologic care să devină un model de bune-practici pentru autorități și asociații care vor să dea identitate acestor așezări informale din țară.

Proiectul „N-am acte. Nu exist. Model inovativ de intervenție participativă în așezări informale”  se va desfășura pe durata unui an și jumătate, până în luna iulie 2022, timp în care partenerii proiectului vor lucra îndeaproape cu membrii comunități din Strada Bistra/Câlnic, în elaborarea unui plan urbanistic zonal și implementarea soluțiilor pentru intrarea în legalitate.

Toate noutățile și rezultatele vor fi comunicate pe site-ul www.locuireinformala.ro

Mai jos prezentăm condițiile de înscriere și data exactă a concursurilor.

Muncitor calificat

Primăria Municipiului Reșița organizează, la sediul său din Reșița, Piața 1 Decembrie 1918 nr. 1A, județul Caraș-Severin, în perioada 17 decembrie 2020-23 decembrie 2020 (17 decembrie 2020, ora 1100 – Proba practică și 23 decembrie 2020, ora 1100 – interviul) concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de muncitor calificat, treapta III la Serviciul pentru Administrarea Grădinii Zoologice „PROFESOR IOAN CRIȘAN” al Direcției Învățământ, Relații Interinstituționale, Culte, Sport și Tineret din cadrul Direcției Generale Învățământ, Cultură, Tineret, Sport și Culte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reșița.

– pe perioadă nedeterminată

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
  • curriculum vitae.

Actele depuse în copie xerox vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Condiții specifice pentru funcția contractuală de execuție de muncitor calificat, treapta III:
– Studii: medii/generale;
– curs de calificare în următoarele domenii: lăcătuș, tâmplar, zidar, electrician, sudor;
– vechime în muncă: minimum 1 an.

Dosarele se depun în perioada: 24 noiembrie 2020-9 decembrie 2020, la sediul Primăriei Municipiului Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1A, cu următorul program: luni-joi, până la ora 16.00, vineri, până la ora 13.30, la persoana care asigură secretariatul comisiilor de concurs: Vlai Melania – consilier în cadrul Serviciului Gestionarea Resurselor Umane, Salarizare, tel. 0255/221677.

Anunțul este postat pe site-ul instituției www.primariaresita.ro.

Inspector

Primăria Municipiului Reșița organizează, la sediul său din Reșița, Piața 1 Decembrie 1918 nr. 1A, județul Caraș-Severin, în data de 20.01.2021 concurs de recrutare pentru ocuparea funcție publice de execuție vacante de Inspector, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul pentru Administrarea Grădinii Zoologice „PROFESOR IOAN CRIȘAN” al Direcției Învățământ, Relații Interinstituționale, Culte, Sport și Tineret din cadrul Direcției Generale Învățământ, Cultură, Tineret, Sport și Culte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reșița.

– pe perioadă nedeterminată

Dosarul de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice vacante trebuie să conţină, potrivit art. 49 din Hotărârea de Guvern nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, în mod obligatoriu, următoarele documentele:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Actele depuse în copie xerox vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele se depun în perioada 21 decembrie 2020-11 ianuarie 2021, la sediul Primăriei Municipiului Reșița, Piața 1 Decembrie 1918 nr. 1A, cu următorul program: luni-joi, până la ora 15.30, vineri, până la ora 13.00, la persoana care asigură secretariatul comisiilor de concurs: Blaga Sabin – consilier în cadrul Serviciului Gestionarea Resurselor Umane, Salarizare, tel. 0255/221677.

Avantajele acestei asocieri constau în posibilitatea aplicării de proiecte, în parteneriat cu una din comunitățile din asociație, de care să beneficieze elevii, autoritatea publică, școlile și agenții economici. Firmele și autoritățile vor beneficia de expertiză europeană, iar elevii, de pregătire profesională (inclusiv practică) în una din cele trei țari. În acest sens, la începutul lunii august Primăria Reșița, în parteneriat cu Autoritatea Metropolitană Roma, a depus o cerere de finanțare pentru organizarea unui workshop la Reșița. Tema workshop-ului va fi CONECTIVITATEA, iar de expertiza formatorilor europeni vor beneficia specialiștii din Primărie, școlile din municipiu, precum și societățile comerciale partenere ale școlii duale.

„Alianța Europeană pentru Profesionalizare – European Alliance for Apprenticeship  numără 334 de membri a sprijinit 909.763 de locuri de formare profesională la nivel European, începând din anul 2013.

Primăria Municipiului Reșița a fost un actor activ pentru lansarea învățământului profesional dual imediat după apariția cadrului legislativ, din 2017, acum are primii 18 absolvenți angajați la 12 companii locale – curajoase și încurajate.

A inițiat și derulat acțiuni de informare și încurajare a angajatorilor locali, pentru a investi în formarea profesională a elevilor, astfel încât în acest an avem primii absolvenți angajați la companiile locale! – peste 50 de companii partenere!

Revitalizarea învățământului în general, și a formării profesionale în special este o reală prioritate a municipalității, cu un rol de catalizator al cooperării dintre școli și angajatori, având deja experiența concretă a acestor ani, de o formă de parteneriat cu trei actori – școala-angajatorul-autoritatea locală, iar lecțiile învățate ne place să le denumim de la dual la trial”, se precizează într-un comunicat de presă al primăriei reșițene. 

Se observă o participare relativ redusă a autorităților locale-regionale, doar cinci membrii (reprezentând 1,5%). Primăria Municipiului Reșița, împreună cu Autoritatea Metropolitană Roma, Provincia Trento, Lisabona, Regiunea Castileand Leon, sunt autoritățile care declară interes și angajament pentru formare profesională, în calitatea noastră de membrii ai alianței.

Conducerea Primăriei Reșița s-a angajat ca până în decembrie 2023 să sprijine 500 de 500 de elevi pentru formare profesională în sistem dual – trial, pentru a pregăti forță de muncă cu competențele necesare economiei locale.

Pentru creșterea calității formării profesionale, am demarat deja dezvoltarea și implementarea unor instrumente pentru identificarea nevoilor reale ale angajatorilor locali, și a răspunde la aceste cerințe în timp real, acordând sprijin financiar pentru organizarea formării, cu un buget anual de 40 000 euro.

„Promovarea antreprenoriatului local, inovativ și dinamic, a exemplelor de succes și încurajarea valorificării potențialului local, este în intenția primăriei, prin contacte directe cu antreprenori de succes, pentru multiplicarea modelelor.

Mobilitatea europeană a elevilor pentru formare profesională este un context excelent de învățare, și, pe lângă acțiuni de trimitere a elevilor reșițeni în spațiul european, minim 115/an, ne propunem să și atragem cel puțin 50 de elevi/an către oportunitățile de formare la nivelul local al municipiului și județului.

În acțiunile prin care vom atinge acești indicatori, cooperăm cu Inspectoratul Școlar Județean, cu CLDPS, cu angajatori și lista este deschisă pentru fiecare entitate, instituție, organizație, personalități care cred în acest demers și doresc să ni se alăture!“, se mai arată în comunicatul de presă al Primăriei Reșița.

Potrivit directorului Direcției de Îmtreținere și Reparații din cadrul Primăriei Municipiului Reșița, Daniel Călin, acolo va fi amenajat un loc de joacă pentru copii, aproape la fel de mare ca și cel din Parcul Siderurgistului, dotat cu aparate moderne și fiabile, care respectă normativele europene în vigoare. Vor fi plantați pomi și nu va lipsi mobilierul urban.

În aceste zile, muncitorii demolează clădirea fostului restaurant Goznuța, acolo unde a funcționat chiar și o brutărie, pentru a elibera terenul destinat noului parc pentru copii. Daniel Călin spune că acestă operațiune va fi finalizată până la sfârșitul lunii.

Pentru a veni în sprijinul locuitorilor din localitățile respective a fost finalizată acțiunea, începută în data de 16 iunie, de distribuire a sacilor pentru colectarea selectivă, respectiv:

– albaștri, pentru colectare carton-hârtie.

– galbeni, pentru colectare plastic – metal.

– verde, pentru colectarea sticlei.

Începând cu data de 15 iulie, atât colectarea deșeurilor menajere, cât și colectarea deșeurilor reciclabile din gospodăriile situate în localitățile aparținătoare municipiului Reșița, se va face din fața casei, după următorul program:

– colectarea deșeurilor menajere – o dată pe săptămână în ziua stabilită

și adusă la cunoștință locuitorilor astfel: Moniom și Țerova – miercuri, Secu și Cuptoare – marți, Câlnic și Doman – vineri.

– colectarea deșeurilor de PLASTIC – METAL (sacul galben) – ziua de

miercuri, o dată la două săptămâni,(prima zi de colectare va fi 15 iulie);

– colectarea deșeurilor de CARTON-HÂRTIE (sacul albastru) – ziua de

miercuri, o dată la două săptămâni,(prima zi de colectare va fi 22 iulie);

– colectarea deșeurilor de STICLĂ (sacul verde) – ziua de marți a

ultimei săptămâni din lună  (prima zi de colectare va fi 28 iulie).

În momentul colectării se va aplica sistemul de 1/1, adică la un sac colectat se va distribui alt sac pentru colectare.

Primăria Reșița îi îndeamnă pe locuitorii municipiului să respecte prevederile Regulamentului de colectare a deșeurilor în municipiul Reșița, aprobat prin H.C.L. nr. 60 din 18.02.2020, privind aprobarea măsurilor necesare pentru buna gospodărire a Municipiului Reșița, precum și programul  comunicat pentru colectarea deșeurilor prin sistemul ,,din poartă în

poartă” de la gospodăriile din zona de case a municipiului Reșița.

Deșeurile menajere și reciclabile vor fi depozitate corespunzător, evitându-se împrăștierea acestora. În caz contrar vor fi aplicate sancțiuni contravenționale conform legislației în vigoare.

După finalizarea lucrărilor în cel mai mare parc pentru copii din județ, activitatea s-a mutat în Parcul Tricolorului unde au fost demontate vechile aparate de joacă pentru copii, multe dintre ele fiind uzate fizic. În locul lor, vor fi aduse altele de ultimă generație.

„Este un proiect susținut din fonduri proprii, al cărui scop îl reprezintă reabilitarea în totalitate a vechiului loc de joacă. Vom amenaja o tiroliană, o piramidă, din sfori, precum cea din Parcul Siderurgistului, un aparat complex perntru astfel de activități, dar și mobilier urban nou, constând din bănci și coșuri de gunoi. În funcție de necesități, vom folosi pietriș și plăci de tartan, pentru a crea celor mici confortul necesar“, ne-a mărturisit directorul Direcției de Întreținere și Reparare a Patrimoniului, din cadrul Consiliului local Reșița, Daniel Călin.

Investiția se ridică la 200.000 de lei, iar lucrările vor fi finalizate în cel mult o lună.