15 49.0138 8.38624 arrow 0 bullet 1 4000 horizontal https://subiectiv.net 25 0 1
theme-sticky-logo-alt
https://subiectiv.net/wp-content/uploads/2020/09/HURDUZEU.jpg
proiecte

1. Selecția publică de proiecte în vederea acordării finanţărilor nerambursabile de la bugetul Consiliului Municipal Caransebes, pe anul 2022 pentru acțiuni din domeniile prevăzute în Programele de mai jos, în condițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare. Întocmirea, depunerea, evaluarea, selecția și finanțarea Proiectelor se va face în conformitate cu Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local, regulament publicat pe site-ul www.primaria-caransebes.ro

2. Sursa de finanțare a contractelor este Bugetul alocat pentru anul 2022, prin Hotărârea Consiliului Local Caransebeș nr. 64 din 31 martie 2022 în cuantum de 250.000 RON pentru următoarele domenii: 2.1. Acțiuni culturale – 40.000 RON 2.2. Activități sociale, educaționale, protecția mediului, etc – 30.000 RON 2.3. Programe sportive: sport de performanță, sport amator și sport școlar – 105.000 RON 2.4. Pentru culte religioase – 75.000 RON.

3. Durata proiectelor: de la data semnării contractelor de finanțare, până la data de 31.12.2022.

4. Data limită de depunere a propunerilor de proiecte: 22 aprilie 2022 ora 12.00. Se aplică prevederile art 20 alin 2 din Legea 350/2005 datorită datelor de aprobare a rectificării bugetelor și necesitatea demarării proiectelor asociațiilor, fundațiilor, cluburilor sportive, cultelor religioase, care solicită finanțarea.

5. Propunerile de proiecte se vor depune în formă scrisă la Registratura Primăriei Municipiului Caransebeș – Piața Revoluției nr.1

6. Evaluarea și selecția proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se vor face de către Comisia pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes local pentru anul 2022 în perioada estimativă 25.04.2022 – 29.04.2022.

Potrivit primarului Dumitru Ursu, cel mai mare proiect depus, de 52 milioane de lei, vizează atât modernizarea unor străzi, cât și amenajarea de parcări, trotuare și piste de biciclete. „Toate aceste investiții vor contribui la creșterea confortului și calității vieții cetățenilor, pe lângă faptul că vor schimba total aspectul orașului, mai ales în zona veche, pentru care au fost elaborate două proiecte care presupun modernizarea unui număr de 14 străzi”, este de părere primarul urbei din Valea Carașului.

Aceste proiecte se vor realiza prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, care este un program multianual finanțat de la bugetul de stat și coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și care are ca obiectiv general creșterea coeziunii teritoriale prin echiparea unităților administrativ-teritoriale cu dotări tehnico-edilitare și de acces la căile de comunicație, îmbunătățirea atât a condițiilor de viață, cât și a standardelor de muncă pentru toți locuitorii României.

Proiectele depuse spre finanțare sunt: modernizare străzi oraș Oravița – 10,6 milioane lei – 4,8 km, reabilitare drumuri, străzi urbane – 16 milioane lei – 5,4 km, reabilitare infrastructură stradală oraș Oravița și sate aparținătoare – 9,5 milioane lei – 3,4 km, reabilitare infrastructură stradală Răchitova și Brădișorul de Jos – 2 milioane lei – 1 km, reabilitare și modernizare infrastructură rutieră 7 străzi – Zona veche – 6,8 milioane lei – 2,1 km, reabilitare și modernizare infrastructură rutieră 7 străzi – Zona veche – 6,3 milioane lei – 1,5 km, reabilitare și modernizare străzi, alei, parcări, trotuare și piste de biciclete – 52 mil lei – 4,2 km