15 49.0138 8.38624 arrow 0 bullet 1 4000 horizontal https://subiectiv.net 25 0 1
theme-sticky-logo-alt
https://subiectiv.net/wp-content/uploads/2020/09/HURDUZEU.jpg
vila elisabeta

În anul 2020, proiectul „Consolidare, restaurare și amenajare casa de cultură – Vila Elisabeta” a fost selectat pentru finanțare în cadrul apelului „Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice” lansat prin Programul RO-CULTURA.

Planul de lucru și calendarul activităților:
1. Gestionarea, monitorizarea și controlul proiectului (activitatea va avea loc pe toată perioada proiectului, între octombrie 2020 – aprilie 2024)
2. Lucrări de consolidare, restaurare și amenajare a monumentului „Vila Elisabeta” – cu termen de finalizare în luna decembrie 2023 – și cuprinde sub-activitățile:
2.1. Curățarea zonei aferente obiectivului de patrimoniu prin îndepărtarea gunoaielor și a surplusului de pământ care acoperă în parte zona studiată, precum și defrișarea zonei verzi acolo unde este nevoie;
2.2. Proiectare și obținerea autorizației de construire și a avizelor;
2.3. Consolidarea obiectivului;
2.4. Restaurarea monumentului „Vila Elisabeta”.

3. Valorificarea centrului multicultural – activitatea va avea loc în perioada mai 2023-aprilie 2024 și cuprinde sub-activitățile:
3.1. Activități culturale (expoziții temporare, lansări de carte, un simpozion, conferințe, serate culturale, proiecții de film, dimineți de cultură și gale de premiere);
3.2. Activități educaționale (ateliere tematice pentru diferite categorii de vârstă, ateliere cultural-artistice pentru copii și adolescenți și ateliere cultural-artistice pentru adulți și pensionari , lecții tematice organizate la cerere, cu un cadru didactic etc.);
3.3. Activități cultural-artistice (vizită de șantier și sit, documentarea fotografică a patrimoniului cultural imobil, un eveniment de lansare a website-ului proiectului, cartarea patrimoniului construit, cercetarea patrimoniului construit, realizarea de interviuri cu rezidenții orașului, realizarea unei colecții de artă, un eveniment de prezentare a rezultatelor obținute prin activitatea „Zilele Culturale ale Vilei Elisabeta”, precum și înființarea unui muzeu/ colecții publice și înființarea unei biblioteci;
3.4. Activități de comunicare și promovare;
3.5. Activități culturale realizate împreună cu partenerul din Islanda;
3.6. Instruirea formală și nonformală a profesioniștilor, ale căror competențe vor fi dezvoltate la locul de muncă (în total, se vor organiza 8 cursuri, după cum urmează: curs pentru profesia și activitatea de muzeograf, curs pentru profesia și activitatea de bibliotecar, curs privind drepturile de autor în organizațiile culturale, curs privind managementul cultural, curs privind managementul de proiect);
3.7. Înființarea unui muzeu sau a unei colecții publice, în incinta Vilei Elisabeta;
3.8. Înființarea unei biblioteci în incinta Vilei Elisabeta.

Proiect finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-Cultura și implementat de Primăria Băile Herculane în calitate de promotor de proiect, alături de partenerii Asociația Prin Banat și North Consulting.