15 49.0138 8.38624 arrow 0 bullet 1 4000 horizontal https://subiectiv.net 25 0 1
theme-sticky-logo-alt
Please assign a Header Menu.
https://subiectiv.net/wp-content/uploads/2020/09/HURDUZEU.jpg
Anunțuri

Vor fi afectaţi consumatorii de pe str. Romul Ladea. Lucrarea va fi executată în intervalul orar specificat de către personalul SC Aquacaraș  SA.

Conducerea operatorului județean de apă și canal își cere scuze consumatorilor, afectați de această oprire.

Pentru orice problemă apărută după reluarea furnizării apei  utilizatorii pot apela Dispeceratul Central al SC Aquacaraş SA la tel. 0255/215643 sau 0766341274

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(2) lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (4) si (5) si art.196, alin.(1), lit.b)

din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art.1. – Se convoacă de indata şedinţa extraordinara a Consiliului Local al municipiului Caransebeş

in data de 18.03.2022, ora 12.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a

Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru

dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta

din prezenta dispozitie.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de

hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se transmit consilierilor locali, conform opțiunii,

pe semnatura acestora.

Art.4. Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

CONTRASEMNEAZA

PRIMAR SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

PROIECTUL ORDINII DE ZI a sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de indată in data de 18.03.2022

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,

convocată de indată in data de 18.03.2022.

2.- Aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului

Caransebeş, convocată de indată in data de 07.03.2022.

3.- Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici si executarea lucrarilor

aferente pentru investitia ,, Lucrari de montaj, panouri protectie din stiplex pe balustrada- pasarela

din strada Nicolae Balcescu”, inscrisa in CF. nr. 41513, domeniul public al municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4.- Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, executarea lucrarilor de

modernizare si reabilitare pentru investitia ,,Reabilitare si modernizare trotuare, strada Teiusului”,

inscrisa in CF. nr. 41500 si CF nr. 41503, domeniul public al municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

CONTRASEMNEAZA,

Primar,

Felix Borcean

Urmare a dispozițiilor prezentei Decizii publicăm pe SITE-ul societății anunțurile privind ocuparea prin concurs/ interviu a următoarelor posturi contractuale de execuție:

Lăcătuș/muncitor necalificat

-Compartiment  Întreținere-Refaceri-Reșița-1 post

Inginer/Subinginer-Responsabil ATSL (Avizare tehnică, supervizare lucrări)

UIP (Unitatea de Implementare Proiecte)- 1 post

Instalator

-Serviciul Rețele Apă- Reșița- 3 posturi

Instalator/Muncitor necalificat

-Serviciul Rețele canal- Reșița-1 post

-Instalator/Lăcătuș

– Laborator Metrologie-Atelier Reparații Contoare-Reșița-1 post

-Cititor contoare

-Compartiment Citire-Telecitire Contoare –Băile Herculane -1 post

Toate persoanele interesate de locurile vacante mai sus menționate sunt rugați să depună documentele necesare la sediul societății, Biroul Resurse Umane  începând cu data de 18.03.2022 -23.03.2022 între orele 08:00 -15:00 și în data de 24.03.2022 între orele 08:00-11:00

Concursul va avea loc în data de 25.03.2022  ora 08:30

Pentru detalii suplimentare referitoare la concurs vă stă la dispoziție Biroul Resurse Umane din cadrul societății noastre la nr. de telefon:0730909254

Candidații vor depune dosarele de concurs in termen de 20 de zile calendaristice de la data publicării anunțului pe site-ul Primăriei orașului Băile Herculane, respectiv între 17.03.2022 – 05.04.2022, ora 8,00 – 16,00 de luni pana joi si ora 8,00 – 13,30 –vineri.

Bibiografia și relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între ora 8,00 – 16,00 de luni pana joi si ora 8,00 – 13,30 – vineri, la sediul Primăriei orașului Băile Herculane, Strada M. Eminescu nr. 10, – Compartimentul Resurse Umane, Salarizare și arhivare a Documentelor. Persoana de contact: Puie Monica – consilier superior, telefon 0255/560439, e-mail primbh@yahoo.com sau de pe site-ul instituției http:/primaria-baileherculane.ro.

În Adresa semnată de directorul general al SC Aquacaraș SA, Gheorghe Filipescu, sunt prezentate noile tarife.

„Ca urmare a obținerii avizului ANRSC nr. 953286/04.03.2022 și a Hotărârii ADI ACVABANAT nr. 3116/03-2022, începând cu data de întâi aprilie, prețurile și tarifele practicate de societatea Aquacaraș vor fi modificate în conformitate cu evoluția indicelui prețurilor de consum în perioada iunie 2021 – ianuarie 2022 și a majorării costurilor de producție.

Nivelul prețurilor și tarifelor practicate va fi următorul:

– apa potabila: – 5,13 lei/mc (fara TVA), respectiv  5,59 lei/mc (cu TVA)

– canalizare – 3,24 lei/mc (fără TVA), respectiv  3,53 lei/mc (cu TVA)”.

În acțiune sunt angrenați personalul silvic al celor17 ocoale ale Direcției Silvice, precum și voluntari: elevi, studenți, cadre MAI și reprezentanți ai ONG-urilor.

„Scopul acțiunii este acela de a populariza rolul și importanța pădurii și formarea unei atitudini ecologice activ responsabile, care să determine manifestarea unei conduite adecvate, în raport cu mediul natural. Regenerarea pădurilor este una dintre activitățile prioritare ale Direcției Silvice, prin care se urmărește asigurarea integrității permanenței pădurilor, pentru ca acestea să-și poată exercita în continuare funcțiile de protecție și producție.”, a declarat șeful Direcției Silvice Caraș-Severin, Daniel Poliță.

Potrivit  directorului Poliță, se vor planta puieți în toate ocoalele silvice, în funcție de necesarul de la nivelul fiecărui ocol, cea mai mare pondere revenind zonei Reșița, la Doman, unde împădurește un teren pe care Direcția l-a preluat la schimb de la Primăria Reșița pentru implementarea domeniului schiabil. Este vorba de 25 de hectare din cele 113 propuse pentru fi împădurite.

De asemenea, persoanele salariate care se vor autorecenza vor beneficia de o zi liberă plătită, în conformitate cu prevederile O.U.G. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din România în anul 2021, cu modificările şi completările ulterioare.

În situația în care nu vă autorecenzați, în perioada 16 mai -17 iulie 2022, veți fi recenzați la domiciliu, prin interviu față în față cu un recenzor care va înregistra datele dumneavoastră pe tabletă.

Am convingerea că toți vom acorda atenție mărită în furnizarea corectitudinii datelor, aceasta fiind importantă pentru proiectele ce se vor derula în comunitatea locală în următorii 10 ani.

Primarul Comunei Turnu-Ruieni,

Belci Cosmin

Văzând prevederile HG nr. 1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populatiei și locuintelor din România în anul 2021,

Vazand referatul nr. 8906/10.03.2022 al Compartimentului Administrație Locală, Autoritate tutelară, Sport școli,

În temeiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N E :

Art.1. Se aproba instalarea unor posturi de lucru, cu echipamente puse la dispoziție de UJIR, în scopul realizării autorecenzării asistate a populației, conform normelor stabilite de catre UCIR sâși programul de lucru pe toata perioada de recenzare 14.03-15.05.2022 în urmatoarele spații special amenajate:

– Sediul Primăriei Municipiului Caransebeș, Strada Piața Revoluției nr. 1: luni-vineri între orele 08:00-18:00, sâmbătă – duminică între orele 10:00-14:00;

– Sediul Poliției Locale, Strada Nicolae Bălcescu nr. 117: luni-vineri între orele 08:00-18:00, sâmbătă – duminică între orele 10:00-14:00;

– Direcția de Asistență Socială, Strada Teiușului nr. 24: luni-vineri între orele 08:00-18:00, sâmbătă – duminică intre orele 10:00-14:00;

– Liceul Tehnologic Decebal „Corp B (Școala Generală nr.2), Strada Ștefan Jianu nr. 1 : luni-vineri între orele 14:00-18:00, sâmbătă – duminică între orele 10:00-14:00;

– Liceul Tehnologic ,,Dacia” Corp B (Școala Generala nr.1), Strada Calea Severinului nr. 149 A: luni-vineri între orele 14:00-18:00, sâmbătă – duminică între orele 10:00-14:00;

Art. 2. Prezenta dispoziție poate fi contestata în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică potrivit prevederilor art. 197 alin.(1) si art. 199 alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, din 10.03.2022

Urmare a dispozițiilor prezentei Decizii publicăm pe SITE-ul societății Anunțurile privind ocuparea prin concurs/ interviu a următoarelor posturi contractuale de execuție:

Operator tratare apă tehnologică/Muncitor necalificat

-Serviciul Tratarea Apei și Stații de Pompare- Oravița- 1 post

Instalator

-Serviciul Rețele de apă Reșița- 4 posturi

– Electrician

– Serviciul Stații de Epurare -Oțelu Roșu- 1 post

                                                -Reșița-1 post

-Instalator /Muncitor Necalificat

-Serviciul Rețele de Canal-Reșița-2 posturi

-Cititor Contoare

-Compartiment Citire –Telecitire Contoare- Băile Herculane- 1post

                                                                        -Bocșa 1 post

-Tehnician echipamente de calcul și Rețele

-Serviciul Stații de Epurare –Oțelu Roșu -1 post

Inginer

-Serviciul Rețele de Apă-1 post

Toate persoanele interesate de locurile vacante mai sus menționate sunt rugați să depună documentele necesare la sediul societății, Biroul Resurse Umane  începând cu data de 10.03.2022 -15.03.2022 între orele 09:00 -15:00 și în data de 16.03.2022 între orele 09:00-14:00

Concursul va avea loc în data de 17.03.2022  ora 10:00

Pentru detalii suplimentare referitoare la concurs vă stă la dispoziție Biroul Resurse Umane din cadrul societății noastre la nr. de telefon:0730909254

Vor fi afectaţi consumatorii de pe străzile Petru Maior și Sportului

Lucrarea va fi executată în intervalul orar specificat de către personalul SC Aquacaraș  SA.

Conducerea Aquacaraș își cere scuze consumatorilor săi, afectați de această oprire. Pentru orice problemă apărută după reluarea furnizării apei  utilizatorii pot apela Dispeceratul Central al SC Aquacaraş SA la tel. 0255/215643 sau 0766341274.