15 49.0138 8.38624 arrow 0 bullet 1 4000 horizontal https://subiectiv.net 25 0 1
theme-sticky-logo-alt
Please assign a Header Menu.
https://subiectiv.net/wp-content/uploads/2020/09/HURDUZEU.jpg
Bogdan Amalia
1 iunie 2023 copie

Organizator, Biblioteca Orășenească „Tata Oancea”, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Bocșa și al primarului Mirel Patriciu Pascu.

Între parteneri se regăsesc unitățile de învățământ din oraș și județul Caraș-Severin, Biblioteca Județeană „Paul Iorgovici”, Casa Orășenească de Cultură Bocșa și Episcopia Caransebeșului.

autobuz interior

Proiectul a fost depus în parteneriat cu primăriile Buchin și Turnu Ruieni, în care Primăria Caransebeș a fost lider de proiect. La rândul lor, locuitorii din cele două localități vor beneficia de câte un autobuz electric, cu care vor putea ajunge mai ușor la Caransebeș.

Investiția, care pe lângă achiziția celor patru autobuze include patru stații de încărcare rapidă și alte două pentru încărcare lentă, este în valoare de 9 milioane de lei.

Achiziția este asigurată din fondurile PNRR, în cadrul proiectului „Modernizarea și eficientizarea transportului public de călători în municipiul Caransebeș”.

În opinia primarului Felix Borcean, este important ca licitația să-și urmeze cursul firesc, să apară mai multe oferte și să nu existe contestații. Dar și în această eventualitate nedorită, edilul șef este convins că autobuzele electrice vor circula începând de anul viitor.

lucrari canal 3 copy

Gheorghe Filipescu, directoreul Aquacaraș SA promite că în cel mult o lună carosabilul din Oravița să mulțumească pe toți participanții la trafic, fie că e vorba de șoferi, fie că vorbim de pietoni.

„Am dat ordinul de începere a lucrărilor. Astăzi, firma preia amplasamentul. Suntem organizați cu celelalte lucrări pe care noi le avem, reabilitarea rezervoarelor și ce mai avem noi, o canalizare acolo și dăm bătaie, că vreau să le încheiem rapid. Termenul de finalizare este de o lună maximum. La potențialul lor ei trebuie să termine lucrarea într-o săptămână.”, este de părere Gheorghe Filipescu.

3,

Principalele obiective ale Programului cultural pentru anul 2023 sunt susţinerea unei participări cât mai vaste și implicate a cetățenilor orașului în spaţii fizice cu accent asupra activării spațiului public, precum şi dezvoltarea, inovarea şi rezilienţa sectorului cultural.

Granturi R. E. Ș. I. Ț. A se adresează tuturor domeniilor culturale – artele spectacolului (teatru, dans, muzică), arte vizuale (care includ dar nu se limitează la: pictură, sculptură, design, grafică, arte decorative, street art, fotografie, instalații, video art, artă digitală și noile media, film), educație prin cultură, intervenție culturală și urbană, patrimoniu și arhitectură și promovarea culturii scrise. De asemenea, programul de finanţare încurajează abordările interdisciplinare și colaborative.

Finanțarea nerambursabilă va putea fi solicitată de persoane fizice autorizate, asociații, fundații, instituții publice care nu sunt subordonate Primăriei Reșița, societăţi comerciale care derulează activități culturale sau educaţionale.

Pentru a fi eligibile, proiectele culturale propuse trebuie să asigure o co-finanţare de minimum 10% din bugetul proiectului.

Apreciem îndeosebi programele, proiectele și acțiunile culturale care acoperă următoarele direcții ale temei Programului cultural ‘‘Granturi R. E. Ș. I. Ț. A.”:

R – regenerare urbană prin cultură, recuperarea memoriei colective, reconectarea tinerilor reșițeni cu comunitatea și orașul;

E – educație prin cultură, estetica urbană și rolul major al artei în educația urbană;

S – susținerea și stimularea accesului la cultură, smart-city;

I – inovare culturală, istoria culturală a orașului, implicarea comunității, identitate locală, identitate culturală, inițiative cultural;

T – tradiție, tineret, turism cultural, transformare digital;

A – antreprenoriat în cultură, armonie, arta și rolul ei major în sustenabilitatea conceptului de oraș verde.

Ofertele se pot depune la Registratura Generală a Consiliului Local al Municipiului Reșița de luni până joi, între orele 8.00 – 16.00, iar vineri între orele 8.00 – 13.30 (modelul cererii de finanţare se găseşte pe site-ul Primăriei Municipiului Reșița – www.primariaresita.ro/Anunţuri) sau online la adresa de email: centru@primariaresita.ro, până în data de 09.06.2023. Ofertele depuse după această dată nu vor mai fi luate în considerare pentru selecție.

1. Pentru a putea participa la selecţie solicitantul (ofertantul) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) este persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială sau persoană juridică de drept public ori privat, română sau cu sediul într-un stat membru al Uniunii Europene, înfiinţată în condiţiile legii române ori ale ţării de origine, după caz, în conformitate cu prevederile legale (act constitutiv, statut şi actele patrimoniului iniţial, precum şi actele adiţionale după caz, certificatul de înscriere sau alte acte doveditoare ale dobândirii personalităţii juridice, etc.);

b) nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local (dovada se face cu: documente emise de instituţii/autorităţi competente ce gestionează bugetul de stat şi cel local, etc.);

c) a respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanțare nerambursabilă anterioare (dacă este cazul).

d) face dovada existenţei unor surse de finanţare proprii sau atrase (dovada se face cu: scrisori de intenţie, extrase de cont bancar, contracte de sponsorizare, alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi etc.);

e) să depună cererea de finanţare completă în termenul stabilit de autoritatea finanţatoare, împreună cu toate documentele specificate mai sus;

2.Documentele prevăzute la punctul, împreună cu Anexa 3 la Regulament, vor face parte din dosarul ce va cuprinde oferta solicitantului.

3. Ofertele culturale vor fi selecționate și finanțate nerambursabil cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de finanțare nerambursabilă de la bugetul local a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, sens în care între ofertanții selectați și Consiliul Local al Municipiului Reșița se va încheia un contract de finanțare nerambursabilă.

4. Solicitanții au dreptul să formuleze contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfășurarea selecției care se depun la sediul Primăriei Municipiului Reșița în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștința acestora, a rezultatului selecției (comunicare publică pe site-ul Primăriei Municipiului Reșița și în presa locală), care vor fi soluționate de comisia de contestații în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor.

5. Documentația privind ofertele de acțiuni culturale, proiecte sau programe trebuie să conțină elementele care să reflecte toate cerințele prevăzute de Regulamentul de finanțare nerambursabilă de la bugetul local a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/27.03.2018

6. Pentru persoanele fizice autorizate sau juridice străine se vor lua în considerare documentele care dovedesc îndeplinirea condițiilor de participare la selecție, potrivit legislaţiei din țară de cetăţenie, respectiv de înregistrare a solicitantului ca persoană juridică.

7.Bugetul alocat, conform HCL 5 / 26.01.2023, Anexa nr. 17 este de 200.000 lei.

8. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0735 / 923555.

masini cu lemn

Oricât pare de ciudat, de vină este infrastructura rutieră (asfaltatul drumurilor în localități și în afara acestora), pe care se impun restricții de tonaj.

„Noi, Direcția Silvică, întâmpinăm mari probleme. Se asfaltează, și e bine că se asfaltează în comunele noastre, dar de aici până la a interzice a se trece cu mașinile de tonaj mare este și un factor de renunțare la foarte multe repartiții către agenții economici. Avem 10.000 de metri cubi la care se renunță cu proprietari erijați în proprietari peste noapte, cu limita la 3 tone, cum vor consilierii sau primarii. Nu este normal. V-aș ruga, când vin astfel de hotărâri, să fim și noi anunțați și să putem colabora așa încât să putem exploata masă lemnoasă. De multe ori suntem împiedicați prin aceste indicatoare de 3 tone. De multe ori sunt drumuri asfaltate care nu le aparțin, sunt în administrarea Romsilva și noi nu am comentat, dar în loc de 5, prin proiectare, să pună 8 cm de asfalt și atunci se poate circula cu orice tonaj.”, a mărturisit Ion Tabugan.

În replică, prefectul Ioan Dragomir a făcut haz de necaz : „Până acum ne plângeam că n-avem drumuri, acum primarii s-au zbătut, au atras fonduri și au asfaltat. E păcat ca utilajele să treacă pe acolo și să le distrugă repede. Dar și primarii trebuie să gândească în viitor că unde există masă lemnoasă trebuie exploatată, trebuie valorificată. Ar fi bine ca ei să fie mai atenți când autorizează lucrările acelea și să autorizeze pe o stabilitate mai mare a drumului, pe o calitate mai bună a lucrărilor și acelea unde sunt modernizări să reziste cel puțin 10 tone încărcătură. Banii nu îi dau de la ei, îi accesează tot din fonduri, s-ar putea să mai reducă puțin suprafețele de drum asfaltate, dar calitatea ar fi alta și și-ar rezolva și niște probleme economice că nu transportă doar Romsilva, transportă și ei și firmele de pe raza lor.”

silvica

Social-democrații consideră că ministerul Justiției trebuie să ia atitudine împotriva acestor măsuri luate în plină criză.

„Dincolo de caracterul sfidător, pur și simplu, o astfel de majorare salarială este imposibil de aplicat, nu sunt banii necesari prevăzuți în bugetul pe care-l gestionează. Distinct de acest aspect, practic rămâne și componenta morală, de echitate socială. Dincolo de impactul financiar, care nici măcar nu a fost evaluat, decizia ÎCCJ afectează grav încrederea cetățenilor în justiție. Justiția nu poate și nu trebuie să fie imorală!”, este de părere deputatul Silviu Hurduzeu.

În opinia PSD, nu există nicio categorie profesională mai bine plătită în țara noastră decât magistrații! Iar pretinderea unei majorări salariale uriașe, de 25%, mult peste inflație și aplicată retroactiv pentru ultimii 5 ani, este de neacceptat, nu doar politic, ci și social.

d.r.

Potrivit deputatului PNL, Dumitru Rujan, „Legea are ca obiect de reglementare modificarea art.4 alin.(4) din Ordonanţa Guvernului nr.26/1994, în sensul acordării valorii financiare a normei de hrană la care au dreptul, şi studenţilor şi elevilor militari din instituţiile militare de învăţământ pe perioada în care aceştia nu sunt prezenţi în instituţiile militare de învăţământ şi astfel nu li se asigură hrană preparată.”.

Legea intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

romul ladea teren sport

Acest proiect, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, a inclus investiții de 20 de milioane de lei, iar acest lucru i se datorează în bună parte primarului Dumitru Ursu, unul dintre primari „campioni” la atragerea de fonduri europene.

Potrivit edilului-șef, în urmă cu un an a fost dat în folosință corpul de clădire în care învață elevii din ciclul primar, precum și preșcolarii Grădiniței cu Program Normal nr. 4, din subordinea  Școlii Gimnaziale „Romul Ladea.”

„Până la sfârșitul acestui an școlar va fi dat în folosință și acest corp de clădire la care se lucrează în prezent, dar și sala și terenul de sport. Împreună cu colegii din primărie încercăm să oferim elevilor spații moderne, sigure și adaptate nevoilor lor.” , mărturisește Dumitru Ursu.

loc joaca

Profitând de vremea favorabilă din ultimul timp, în aceste zile la Caransebeș se lucrează intens la noul parc destinat copiilor, din cartierul Pipirig.

Potrivit primarului Felix Borcean, lucrările vizează montarea echipamentelor de joacă, a mobilierului urban (bănci și coșuri de gunoi) și amenajarea spațiului verde prin plantarea unor arbori, nivelarea terenului și planarea gazonului.

După turnarea suprafeței de protecție din cauciuc, noul loc de joacă va fi funcțional si va putea fi utilizat de toți copiii din zona, și nu numai!

zebra luminata

Prin folosirea acestui sistem, pietonii vor fi luminați în plan vertical, din direcția de mișcare a autovehiculelor, pe fiecare sens în parte. Un astfel de sistem este compus din proiectoare, care au rolul de iluminare a trecerii.

Primul sistem de iluminat a fost montat la trecerea de pietoni de la gară, iar în perioada următoare vor fi iluminate și alte treceri de pietoni de pe străzile Ardealului, Libertății și C.D. Loga.

În opinia acestora, măsura respectivă nu s-a dovedit de bun augur, ea având efecte negative asupra economiei. Între cei care au semnat propunerea respectivă se numără și deputații liberali cărășeni, Dumitru Rujan și Jaro Marșalic.

Propunem ca baza de calcul pentru contribuțiile de asigurări (sociale/de sănătate) datorate de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial, să fie reprezentată de venitul efectiv realizat, și nu prin raportare la salariul minim în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate. Prevederile art. 146 alin. 5 au produs deja efecte negative asupra pieței muncii din România, materializate prin încetarea a zeci de mii de contracte de muncă cu timp parțial. Așadar, impactul bugetar al prezentei legi va fi unul semnificativ pozitiv, în condițiile în care se estimează o revigorare a înregistrării de noi contracte de muncă part time și o reducere semnificativă a muncii la negru.”, mărturisește Dumitru Rujan.